فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

طنز

مصاحبه با حضرت آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی در رابطه با برگزاری کنگره ی شمس تبریزی

درخبرها آمده که قراراست مقبره ای برای شمس تبریزی در خوی بسازند  و دربزرگداشت او کنگره ای هم برگزار نمایند. (البته ستونی به جای مانده ازازمنه قدیم ومنتسب به قبر شمس درخوی وجود دارد که…
ادامه مطلب ...

اگرهم نمیبارد اقلا رعد و برقی و قارو قوری میکند!

احزاب ناسیونالیست ایضا چپ کردستان ایران که سالهاست دراقلیم کردستان کنگرخورده ولنگرانداخته اند، هرازگاهی  فیل شان یاد هندوستان میکند! برای اینکه نشان دهند ازقافله عقب نماده اند سروصدائی…
ادامه مطلب ...

بی همه چیز ها!

اخیرا ، یعنی چند ماه پیش اشرف دهقانی نقدی نوشت به مصاحبه ایرج مصداقی با یک نفر ساواکی سابق، تحت عنوان "جنگ و گریز ساواک با چریک "افسانه" ای حمید اشرف از نگاهی…
ادامه مطلب ...

تکه بزرگش زیر لحاف است اما! حقا تا اینجا هم که اززیرلحاف بیرون زده  چیز کمی نیست

پس از افشای کاغذهای محرمانهٔ سفارت آمریکا در تهران، فضا پر از حدس‌وگمان‌هایی شد در این باره که نمی‌خواهند شرح گفتگوهای آبان تا بهمن ۵۷ بهشتی و موسوی اردبیلی با مقامهای آمریکایی را…
ادامه مطلب ...

طنناز ممدقلی زاده

مردم همیشه درصحنه کلمات قصار جناب قاضی پور «نماینده»  درمتینگ اتنخاباتی مجلس دهم را بخوانند و به حال خود اگرخواستندگریه بکنند، واگر نخواستند بخندند. اول بگویم توهین به بچه روباه وکره…
ادامه مطلب ...