فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ایمیل ها و آدرس

   

   تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست 

  شماره پیغامگیر ، واتس آپ و وایبر سازمان
  ۴۶۷۳۸۹۲۴۸۲۳+

  مسئول سایت
  webmaster@fedayi.org
  کمیته کردستان
  Kurdistan@fedayi.org
  کمیته آذربایجان

  Azer@fedayi.org
  کمیته تهران
  Tehran@fedayi.org
  کمیته کرج
  karj@fedayi.org
  کانال فدائی در تلگرام
  https://telegram.me/fedayi1349

   

  Translate »