اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جدیدترین مطالب

مطالب دسته بندی شده

اطلاعیه‌ها

مباحث تئوریک

فعالین داخل کشور

ویدئوها

نگاه

 1. 1 بلوک متحد سوسیالیستی؛ ضرورت‌ها و چشم‌اندازها | در گفت‌وگو با بهروز فراهانی بلوک متحد سوسیالیستی؛ ضرورت‌ها و چشم‌اندازها | در گفت‌وگو با بهروز فراهانی 55:08
 2. 2 سالگرد خیزش انقلابی ژینا و چالش‌ تئوریک تا عمل نیروهای انقلابی| گفت‌وگوی سیامک قبادی با تراب ثالث سالگرد خیزش انقلابی ژینا و چالش‌ تئوریک تا عمل نیروهای انقلابی| گفت‌وگوی سیامک قبادی با تراب ثالث 59:59
 3. 3 سالگرد خیزش انقلابی، موقعیت نیروها و چالش‌های پیش‌رو سالگرد خیزش انقلابی، موقعیت نیروها و چالش‌های پیش‌رو 01:03:24
 4. 4 بازخوانی فرمان جهاد خمینی علیە مردم کردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸- گفت‌وگو با رشاد مصطفی‌سلطانی بازخوانی فرمان جهاد خمینی علیە مردم کردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸- گفت‌وگو با رشاد مصطفی‌سلطانی 33:40
 5. 5 کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پس از گذشت ۷۰ سال - گفت‌وگو با تقی روزبه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پس از گذشت ۷۰ سال - گفت‌وگو با تقی روزبه 37:53
 6. 6 “جنگ اکراین در لرزه‌گیر ۱۸ ماهه: ریشه‌ها، تحولات و چشم‌انداز” در گفتگو با یدی شیشوانی “جنگ اکراین در لرزه‌گیر ۱۸ ماهه: ریشه‌ها، تحولات و چشم‌انداز” در گفتگو با یدی شیشوانی 47:12
 7. 7 نگاهی به نامه رضا شهابی و کیوان مهتدی از زندان در گفت‌وگو با یدی شیشوانی نگاهی به نامه رضا شهابی و کیوان مهتدی از زندان در گفت‌وگو با یدی شیشوانی 30:52
 8. 8 نگاهی به بحران پناهندگی - گفت‌وگو بادکتر عزت مصلی‌نژاد نگاهی به بحران پناهندگی - گفت‌وگو بادکتر عزت مصلی‌نژاد 42:02
 9. 9 سعید سلطانپور و آفرینش تئاتر مستند در گفت‌وگو با هایده ترابی سعید سلطانپور و آفرینش تئاتر مستند در گفت‌وگو با هایده ترابی 43:52
 10. 10 نگاهی به زندگی هنری و مبارزاتی سعید سلطانپور- برنامه دوم در گفتگو با حسن حسام نگاهی به زندگی هنری و مبارزاتی سعید سلطانپور- برنامه دوم در گفتگو با حسن حسام 39:38
 11. 11 نگاهی به زندگی هنری و مبارزاتی سعید سلطانپور در گفتگو با سعید یوسف نگاهی به زندگی هنری و مبارزاتی سعید سلطانپور در گفتگو با سعید یوسف 49:34
 12. 12 گفتگو پیرامون جنش کارگری با ستار رحمانی گفتگو پیرامون جنش کارگری با ستار رحمانی 54:01
 13. 13 نگاه نگاه 00:24

گفت‌وگو

گفتارهای فلسفی

تلویزیون آلترناتیو شورائی

 1. 1 گفتگو با رضا مقدم درباره دلایل پیوستن اتحاد سوسیالیستی کارگری به شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست گفتگو با رضا مقدم درباره دلایل پیوستن اتحاد سوسیالیستی کارگری به شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 22:11
 2. 2 ضرورت و اهمیت تلویزیون آلترناتیو شورائی ضرورت و اهمیت تلویزیون آلترناتیو شورائی 24:15
 3. 3 ضرورت تلویزیون آلترناتیو شوائی ضرورت تلویزیون آلترناتیو شوائی 30:56
 4. 4 اغاز بکار تلویزیون آلترناتیو شورایی اغاز بکار تلویزیون آلترناتیو شورایی 01:00:01
 5. 5 گفتگوی مهناز قرایی با هایده ترابی فعال سیاسی و پژوهشگر پیرامون : حجاب اجباری و جنبش زن زندگی آزادی گفتگوی مهناز قرایی با هایده ترابی فعال سیاسی و پژوهشگر پیرامون : حجاب اجباری و جنبش زن زندگی آزادی 45:23
 6. 6 گفتگوی صدیقه محمدی با شیوا محبوبی پیرامون حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس گفتگوی صدیقه محمدی با شیوا محبوبی پیرامون حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس 23:30
 7. 7 تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم 07:28
 8. 8 ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی 01:10
 9. 9 فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر ...اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر ...اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست 11:54
 10. 10 برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل 59:14
 11. 11 نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و ترفندهای رژیم و پیمانکاران .... بهروز فراهانی نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و ترفندهای رژیم و پیمانکاران .... بهروز فراهانی 25:59
 12. 12 از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 08:00
 13. 13 سرود انترناسیونال سرود انترناسیونال 03:12
 14. 14 لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت 05:15
 15. 15 کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر 09:37
 16. 16 برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 03:05:36
 17. 17 برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می 01:00:07
 18. 18 گزارش و ارزیابی علی رضا نوایی از برگزاری روز جهانی کارگر در ایران گزارش و ارزیابی علی رضا نوایی از برگزاری روز جهانی کارگر در ایران 21:56
 19. 19 توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم 06:37
 20. 20 اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی 11:28
 21. 21 برگزاری روز جهانی کارگر و انتخابات پیشارو در ترکیه.. گفتگوی صدیقه محمدی با عمر مینایی برگزاری روز جهانی کارگر و انتخابات پیشارو در ترکیه.. گفتگوی صدیقه محمدی با عمر مینایی 25:54
 22. 22 گفتگوی مهناز قرایی با مژده ارسی پیرامون بزرگداشت سالانه زندانیان سیاسی و دادخواهی گفتگوی مهناز قرایی با مژده ارسی پیرامون بزرگداشت سالانه زندانیان سیاسی و دادخواهی 23:33
 23. 23 گفتگوی صدیقه محمدی با مرسده قائدی پیرامون موج جدید احکام زندان و اعدام در ایران گفتگوی صدیقه محمدی با مرسده قائدی پیرامون موج جدید احکام زندان و اعدام در ایران 27:12
 24. 24 گفتگوی مهناز قرایی با سوسن بهار پیرامون کار کودکان گفتگوی مهناز قرایی با سوسن بهار پیرامون کار کودکان 31:58
 25. 25 برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره روز سه شنبه ۲۳ ماه می برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره روز سه شنبه ۲۳ ماه می 01:00:36
 26. 26 گفتگوی مهناز قرایی با سعید آزاد پیرامون نقش بلوچستان در قیام ژینا گفتگوی مهناز قرایی با سعید آزاد پیرامون نقش بلوچستان در قیام ژینا 23:07
 27. 27 برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۶ جون ۲۰۲۳ برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۶ جون ۲۰۲۳ 59:49
 28. 28 گفتگو سیوان کریمی با مریم مصطفی سلطانی درباره کنفرانس دوم شورای همکاری نیروها و فعالین چپ در کردستان گفتگو سیوان کریمی با مریم مصطفی سلطانی درباره کنفرانس دوم شورای همکاری نیروها و فعالین چپ در کردستان 19:28
 29. 29 از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی 01:00:00
 30. 30 از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی - میزگرد دوم از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی - میزگرد دوم 01:00:00
 31. 31 خروش دهه هشتادی در قیام زن زندگی آزادی .... موضوع گفتگوی مهناز قرایی با الهه امانی خروش دهه هشتادی در قیام زن زندگی آزادی .... موضوع گفتگوی مهناز قرایی با الهه امانی 28:37
 32. 32 کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت ... موضوع گفتگوی صدیقه محمدی با مهرنوش شفیعی و سیاوش دانشور کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت ... موضوع گفتگوی صدیقه محمدی با مهرنوش شفیعی و سیاوش دانشور 01:01:49
 33. 33 در ستایش زندگی  با ایوب مدائن  برنامه ای از مهناز قرایی در ستایش زندگی با ایوب مدائن برنامه ای از مهناز قرایی 55:41
 34. 34 از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی - میزگرد سوم از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی - میزگرد سوم 01:00:00
 35. 35 گفتگوی بیژن سعیدپور با رحیم بهرام سری پیرامون بحران آب در ایران و نتایج عملکرد فاجعه بار رژیم اسلامی گفتگوی بیژن سعیدپور با رحیم بهرام سری پیرامون بحران آب در ایران و نتایج عملکرد فاجعه بار رژیم اسلامی 39:44
 36. 36 تابستان و تشدید معضل کم آبی تابستان و تشدید معضل کم آبی 05:45
 37. 37 برنامه ماهواره یکشنبه ۱۶ جولای تلویزیون آلترناتیو شورایی برنامه ماهواره یکشنبه ۱۶ جولای تلویزیون آلترناتیو شورایی 01:00:22
 38. 38 گفتگوی مهنا قرایی با یدی شیشوانی و خسروآهنگر نگاهی به جنبش زن زندگی آزادی در آستانه سالروز قیام ژینا گفتگوی مهنا قرایی با یدی شیشوانی و خسروآهنگر نگاهی به جنبش زن زندگی آزادی در آستانه سالروز قیام ژینا 01:00:05
 39. 39 مارکس و نظریه انقلاب - بخش اول ... گفتاری از حسن آزاد مارکس و نظریه انقلاب - بخش اول ... گفتاری از حسن آزاد 46:42
 40. 40 مارکس و نظریه انقلاب - بخش دوم ... گفتاری از حسن آزاد مارکس و نظریه انقلاب - بخش دوم ... گفتاری از حسن آزاد 55:15
 41. 41 برنامه ماهوارهای تلویزیون آلترناتیو شورایی روز سه شنبه ۲۹ آگوست برنامه ماهوارهای تلویزیون آلترناتیو شورایی روز سه شنبه ۲۹ آگوست 01:00:16
 42. 42 گفتگوی علی خدری با ایوب رحمانی پیرامون وضعیت معشیتی مردم ایران و اقتصاد ایران -  بخش اول گفتگوی علی خدری با ایوب رحمانی پیرامون وضعیت معشیتی مردم ایران و اقتصاد ایران - بخش اول 31:08
 1. 1 تهدیدهای زنان بخاطر “بی حجابی”و پوشش اختیاری نشانه ترس رژیم است تهدیدهای زنان بخاطر “بی حجابی”و پوشش اختیاری نشانه ترس رژیم است 06:19
 2. 2 تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم 07:28
 3. 3 ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی 01:10
 4. 4 فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر ...اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر ...اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست 11:54
 5. 5 برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل 59:14
 6. 6 از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 08:00
 7. 7 لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت 05:15
 8. 8 کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر 09:37
 9. 9 برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 03:05:36
 10. 10 برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می 01:00:07
 11. 11 توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم 06:37
 12. 12 اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی 11:28
 13. 13 ننگ دیگر سازمان ملل متحد: جمهوری اسلامی رژیم اعدام و کشتار، رئیس مجمع اجتماعی “شورای حقوق بشر” شد ننگ دیگر سازمان ملل متحد: جمهوری اسلامی رژیم اعدام و کشتار، رئیس مجمع اجتماعی “شورای حقوق بشر” شد 04:16
 14. 14 نه به اعدام، نه به جنایت اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست نه به اعدام، نه به جنایت اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 10:09
 15. 15 برای توقف ماشین کشتار رژیم .... برنامه ای از تلویزیون آلترناتیو شورایی برای توقف ماشین کشتار رژیم .... برنامه ای از تلویزیون آلترناتیو شورایی 08:39
 16. 16 جمهوری اسلامی رفتنی است . قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد جمهوری اسلامی رفتنی است . قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد 03:57
 17. 17 گفتگوی بیژن سعیدپور با مرجان افتخاری پیرامون فراخوان تجمع مقابل سازمان جهانی کار ۹ ژوئن در ژنو گفتگوی بیژن سعیدپور با مرجان افتخاری پیرامون فراخوان تجمع مقابل سازمان جهانی کار ۹ ژوئن در ژنو 29:26
 18. 18 اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حمله نظامی جمهوری اسلامی به کردستان را شدیدأ محکوم میکنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حمله نظامی جمهوری اسلامی به کردستان را شدیدأ محکوم میکنیم 04:22
 19. 19 حمله به پایگاه مجاهدین درآلبانی راقویا محکوم می کنیم!- شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حمله به پایگاه مجاهدین درآلبانی راقویا محکوم می کنیم!- شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 04:54
 20. 20 در دفاع از دانشجویان دانشگاه هنر و در ستایش همبستگی در دفاع از دانشجویان دانشگاه هنر و در ستایش همبستگی 04:39
 21. 21 برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۲۵ جولای برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۲۵ جولای 01:00:04
 22. 22 سالگرد قتل مهسا به پیشواز سالروز خیزش انقلابی ۲۵ شهریور برویم- شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست سالگرد قتل مهسا به پیشواز سالروز خیزش انقلابی ۲۵ شهریور برویم- شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 03:00
 23. 23 اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست : یورش نیروهای امنیتی به کارگران و مردم روستای “آق‌دره” اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست : یورش نیروهای امنیتی به کارگران و مردم روستای “آق‌دره” 04:12
 24. 24 اطلاعیه در محکومیت تهدیدات جمهوری اسلامی برای خلع سلاح نیروهای اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق اطلاعیه در محکومیت تهدیدات جمهوری اسلامی برای خلع سلاح نیروهای اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق 05:28

کنگره ها

تراکت ها

Translate »