اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جدیدترین مطالب

مطالب دسته بندی شده

اطلاعیه‌ها

مباحث تئوریک

تراکت ها

فعالین داخل کشور

ویدئوها

تلویزیون آلترناتیو شورائی

 1. 1 گفتگو با بهروز فراهانی درباره اعتراضات کارگری در فرانسه گفتگو با بهروز فراهانی درباره اعتراضات کارگری در فرانسه 34:55
 2. 2 میزگرد شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره حداقل دستمزد - بخش دوم میزگرد شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره حداقل دستمزد - بخش دوم 01:00:00
 3. 3 میزگرد شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره حداقل دستمزد - بخش اول میزگرد شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره حداقل دستمزد - بخش اول 01:00:00
 4. 4 گفتگو با علیرضا نوایی درباره تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار گفتگو با علیرضا نوایی درباره تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار 26:14
 5. 5 حداقل دستمزد در ایران، سلاخی کامل سفره کارگران - گفتگو با محمد صفوی حداقل دستمزد در ایران، سلاخی کامل سفره کارگران - گفتگو با محمد صفوی 22:14
 6. 6 گفتگوی صدیقه محمدی با شیوا محبوبی پیرامون حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس گفتگوی صدیقه محمدی با شیوا محبوبی پیرامون حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس 23:30
 7. 7 تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم 07:29
 8. 8 ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی 01:10
 9. 9 چرا باید ماده ۴۱ قانون کار را  کنار گذاشت چرا باید ماده ۴۱ قانون کار را کنار گذاشت 10:28
 10. 10 فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر ...اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر ...اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست 11:54
 11. 11 برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل 59:14
 12. 12 نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و ترفندهای رژیم و پیمانکاران .... بهروز فراهانی نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و ترفندهای رژیم و پیمانکاران .... بهروز فراهانی 25:59
 13. 13 از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 08:00
 14. 14 سرود انترناسیونال سرود انترناسیونال 03:12
 15. 15 لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت 05:15
 16. 16 کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر 09:37
 17. 17 برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 03:05:36
 18. 18 برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می 01:00:07
 19. 19 گزارش و ارزیابی علی رضا نوایی از برگزاری روز جهانی کارگر در ایران گزارش و ارزیابی علی رضا نوایی از برگزاری روز جهانی کارگر در ایران 21:56
 20. 20 توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم 06:37
 21. 21 اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی 11:28
 22. 22 برگزاری روز جهانی کارگر و انتخابات پیشارو در ترکیه.. گفتگوی صدیقه محمدی با عمر مینایی برگزاری روز جهانی کارگر و انتخابات پیشارو در ترکیه.. گفتگوی صدیقه محمدی با عمر مینایی 25:54
 23. 23 گفتگوی مهناز قرایی با مژده ارسی پیرامون بزرگداشت سالانه زندانیان سیاسی و دادخواهی گفتگوی مهناز قرایی با مژده ارسی پیرامون بزرگداشت سالانه زندانیان سیاسی و دادخواهی 23:33
 24. 24 گفتگو با فریبا یرهان زهی پیرامون تشدید اعدامها در ایران و نسل کشی سیاسی و انتقام جویانه در بلوچستان گفتگو با فریبا یرهان زهی پیرامون تشدید اعدامها در ایران و نسل کشی سیاسی و انتقام جویانه در بلوچستان 20:53
 25. 25 تشدید اعدامها در ایران و ننگ سازمان ملل متحد: رژیم اعدام و کشتار، رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر تشدید اعدامها در ایران و ننگ سازمان ملل متحد: رژیم اعدام و کشتار، رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر 30:07
 26. 26 گفتگوی علی خدری با ستار رحمانی در باره دستگیری فعالین کارگری و معلمین گفتگوی علی خدری با ستار رحمانی در باره دستگیری فعالین کارگری و معلمین 49:04
 27. 27 گفتگوی مهناز قرایی با سوسن بهار پیرامون کار کودکان گفتگوی مهناز قرایی با سوسن بهار پیرامون کار کودکان 31:58
 28. 28 برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره روز سه شنبه ۲۳ ماه می برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره روز سه شنبه ۲۳ ماه می 01:00:36
 29. 29 گفتگوی مهناز قرایی با سعید آزاد پیرامون نقش بلوچستان در قیام ژینا گفتگوی مهناز قرایی با سعید آزاد پیرامون نقش بلوچستان در قیام ژینا 23:07
 30. 30 گفتگوی بیژن سعیدپور با مرجان افتخاری پیرامون فراخوان تجمع مقابل سازمان جهانی کار ۹ ژوئن در ژنو گفتگوی بیژن سعیدپور با مرجان افتخاری پیرامون فراخوان تجمع مقابل سازمان جهانی کار ۹ ژوئن در ژنو 29:26
 31. 31 گفتگوی بیژن سعیدپور با بهروز عارفی پیرامون سیلست گروگان گیری و شانتاژ جمهوری اسلامی گفتگوی بیژن سعیدپور با بهروز عارفی پیرامون سیلست گروگان گیری و شانتاژ جمهوری اسلامی 27:34
 32. 32 برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۶ جون ۲۰۲۳ برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۶ جون ۲۰۲۳ 59:49
 33. 33 گفتگو سیوان کریمی با مریم مصطفی سلطانی درباره کنفرانس دوم شورای همکاری نیروها و فعالین چپ در کردستان گفتگو سیوان کریمی با مریم مصطفی سلطانی درباره کنفرانس دوم شورای همکاری نیروها و فعالین چپ در کردستان 19:28
 34. 34 مصاحبه علی خدری با ایوب رحمانی پیرامون تضاهرات ۹ جون در ژنو مقابل سازمان جهانی کار مصاحبه علی خدری با ایوب رحمانی پیرامون تضاهرات ۹ جون در ژنو مقابل سازمان جهانی کار 31:10
 1. 1 گفتگوی مهناز قرایی با هایده ترابی فعال سیاسی و پژوهشگر پیرامون : حجاب اجباری و جنبش زن زندگی آزادی گفتگوی مهناز قرایی با هایده ترابی فعال سیاسی و پژوهشگر پیرامون : حجاب اجباری و جنبش زن زندگی آزادی 45:23
 2. 2 گفتگوی صدیقه محمدی با شیوا محبوبی پیرامون حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس گفتگوی صدیقه محمدی با شیوا محبوبی پیرامون حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس 23:30
 3. 3 تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم 07:29
 4. 4 ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی ساعات پخش تلویریون آلترناتیو شورایی 01:10
 5. 5 برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی در ماهواره سه شنبه ۲۵ آپریل 59:14
 6. 6 نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و ترفندهای رژیم و پیمانکاران .... بهروز فراهانی نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و ترفندهای رژیم و پیمانکاران .... بهروز فراهانی 25:59
 7. 7 از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از اعتصاب سراسری کارگران نفت گاز و پتروشیمی پشتیبانی کنیم اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 08:00
 8. 8 سرود انترناسیونال سرود انترناسیونال 03:12
 9. 9 لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت لیست بروز شده اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی ۹ اردیبهشت 05:15
 10. 10 کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر کارگران زن ...تبعیض مضاعف و فقر 09:37
 11. 11 برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برنامه ویژه تلویزیون آلترناتیو شورایی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 03:05:36
 12. 12 برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می برنامه ماهواره تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه دوم ماه می 01:00:07
 13. 13 گزارش و ارزیابی علی رضا نوایی از برگزاری روز جهانی کارگر در ایران گزارش و ارزیابی علی رضا نوایی از برگزاری روز جهانی کارگر در ایران 21:56
 14. 14 توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم توطئه‌های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم 06:37
 15. 15 اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی اطلاعیه شورای همکاری .... درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی 11:28
 16. 16 برگزاری روز جهانی کارگر و انتخابات پیشارو در ترکیه.. گفتگوی صدیقه محمدی با عمر مینایی برگزاری روز جهانی کارگر و انتخابات پیشارو در ترکیه.. گفتگوی صدیقه محمدی با عمر مینایی 25:54
 17. 17 گفتگوی مهناز قرایی با مژده ارسی پیرامون بزرگداشت سالانه زندانیان سیاسی و دادخواهی گفتگوی مهناز قرایی با مژده ارسی پیرامون بزرگداشت سالانه زندانیان سیاسی و دادخواهی 23:33
 18. 18 گفتگو با فریبا یرهان زهی پیرامون تشدید اعدامها در ایران و نسل کشی سیاسی و انتقام جویانه در بلوچستان گفتگو با فریبا یرهان زهی پیرامون تشدید اعدامها در ایران و نسل کشی سیاسی و انتقام جویانه در بلوچستان 20:53
 19. 19 گفتگوی صدیقه محمدی با مرسده قائدی پیرامون موج جدید احکام زندان و اعدام در ایران گفتگوی صدیقه محمدی با مرسده قائدی پیرامون موج جدید احکام زندان و اعدام در ایران 27:12
 20. 20 نه به اعدام، نه به جنایت اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست نه به اعدام، نه به جنایت اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 10:09
 21. 21 برای توقف ماشین کشتار رژیم .... برنامه ای از تلویزیون آلترناتیو شورایی برای توقف ماشین کشتار رژیم .... برنامه ای از تلویزیون آلترناتیو شورایی 08:39
 22. 22 تشدید اعدامها در ایران و ننگ سازمان ملل متحد: رژیم اعدام و کشتار، رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر تشدید اعدامها در ایران و ننگ سازمان ملل متحد: رژیم اعدام و کشتار، رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر 30:07
 23. 23 گفتگوی علی خدری با ستار رحمانی در باره دستگیری فعالین کارگری و معلمین گفتگوی علی خدری با ستار رحمانی در باره دستگیری فعالین کارگری و معلمین 49:04
 24. 24 جمهوری اسلامی رفتنی است . قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد جمهوری اسلامی رفتنی است . قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد 03:57
 25. 25 گفتگوی مهناز قرایی با سوسن بهار پیرامون کار کودکان گفتگوی مهناز قرایی با سوسن بهار پیرامون کار کودکان 31:58
 26. 26 گفتگوی مهناز قرایی با سعید آزاد پیرامون نقش بلوچستان در قیام ژینا گفتگوی مهناز قرایی با سعید آزاد پیرامون نقش بلوچستان در قیام ژینا 23:07
 27. 27 گفتگوی بیژن سعیدپور با مرجان افتخاری پیرامون فراخوان تجمع مقابل سازمان جهانی کار ۹ ژوئن در ژنو گفتگوی بیژن سعیدپور با مرجان افتخاری پیرامون فراخوان تجمع مقابل سازمان جهانی کار ۹ ژوئن در ژنو 29:26
 28. 28 گفتگوی علی خدری با احمد موسوی در باره کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت گفتگوی علی خدری با احمد موسوی در باره کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت 39:56
 29. 29 گفتگوی آرش کمانگر با شهره قنبری پیرامون اعترافات حسین مرتضوی زنجانی از کارگزاران رژیم در زندانها گفتگوی آرش کمانگر با شهره قنبری پیرامون اعترافات حسین مرتضوی زنجانی از کارگزاران رژیم در زندانها 33:36
 30. 30 گفتگوی آرش کمانگر با مجید میرزایی پیرامون اهداف سخنان اخیر رییس سابق زندان اوین گفتگوی آرش کمانگر با مجید میرزایی پیرامون اهداف سخنان اخیر رییس سابق زندان اوین 25:20
 31. 31 گفتگوی بیژن سعیدپور با بهروز عارفی پیرامون سیلست گروگان گیری و شانتاژ جمهوری اسلامی گفتگوی بیژن سعیدپور با بهروز عارفی پیرامون سیلست گروگان گیری و شانتاژ جمهوری اسلامی 27:34
 32. 32 برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۶ جون ۲۰۲۳ برنامه ماهواره ای تلویزیون آلترناتیو شورایی سه شنبه ۶ جون ۲۰۲۳ 59:49
 33. 33 گفتگو سیوان کریمی با مریم مصطفی سلطانی درباره کنفرانس دوم شورای همکاری نیروها و فعالین چپ در کردستان گفتگو سیوان کریمی با مریم مصطفی سلطانی درباره کنفرانس دوم شورای همکاری نیروها و فعالین چپ در کردستان 19:28
 34. 34 مصاحبه علی خدری با ایوب رحمانی پیرامون تضاهرات ۹ جون در ژنو مقابل سازمان جهانی کار مصاحبه علی خدری با ایوب رحمانی پیرامون تضاهرات ۹ جون در ژنو مقابل سازمان جهانی کار 31:10
 35. 35 از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی از سیاستهای پوپولیستی تا نئوفاشیستی، فروپاشی ائتلاف رضا پهلوی و جایگاه چپ انقلابی 01:00:00

کنگره ها

تراکت ها

Translate »