اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اگرهم نمیبارد اقلا رعد و برقی و قارو قوری میکند!

احزاب ناسیونالیست ایضا چپ کردستان ایران که سالهاست دراقلیم کردستان کنگرخورده ولنگرانداخته اند، هرازگاهی  فیل شان یاد هندوستان میکند! برای اینکه نشان دهند ازقافله عقب نماده اند سروصدائی راه میاندازند که ای خلق اله بدانید وآگاه باشید که ما داریم میائیم!! و این بار طرحی نو درسرداریم ورویکردی دگرگونه ، این بار مبارزه ای مسلحانه میکنیم کوه را به شهر وشهررا به کوه وصل میکنیم  …! یکسری هم  ازسالها قبل گفته اند ما آماده ایم ولی وقت اش نرسیده است . بالاخره چشم بهراه ماندیم  و ماندیم تا وب سایت کردانه کزارش کر که « … سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در شهر سلیمانیه‌ اقلیم کردستان از مقر پ ی د ( یگان‌های مدافع خلق ) دیدار کردند .ابراهیم علیزاده دبیر اول کو مه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) در ادامه‌ صحبت ها ی خود از امادگی حزبش برای خنثی کردن این نقشه و برنامه در مقابل ترکیه‌ برای هر گونه‌ پشتیبانی اعلام آمادگی کرد.وگفت ما درکنار شما میجنگیم» البته نوبت ایران هنوز نرسیده فعلا آقای علیزاده  میخواهد باترکیه جنگیده بعد ازاینکه توطئه های  آنهارا  خنثی، نمود سپس نوبت ایران هم خواهد رسید البته !
میگویند ایرانیها ازهرقوم و قبیله ای، کاری نمیکنند، حرفی نمیزنند واغلب سکوت میکنند. اما این سکوت علامت رضا نیست یک روزی میرسد که کارخودشان را بکنند،و اگر هم کاری بکنند و حرفی بزنند واقعا سنگ تمام میزارند مثلا همین که آدم بگه برای خنثی کردن این نقشه و برنامه در مقابل ترکیه‌ برای هر گونه‌ پشتیبانی اعلام آمادگی» کردیم .وگفتیم « ما درکنار شما میجنگیم » خوداش مهمه  مثل آسمانی میماند دربالای سر زمین تشنه که اگر هم نبارد بلاخره قار وگور و رعد و برقی میکندکه!!
حالا چاره ای نداریم جز اینکه دستها را به آسمان بگیریم تا بلکه ازاین رعد وبرق و قاروقور قطره ای باران نازل شود!

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »