اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام خمینی از جهنم به خاطر کشتار اعتراضات توده های مردم در آبانماه 1398 در ایران-طنز

مطلب طنز دریافتی


به برادر بزرگوار آیت الله علی خامنه ای،

به برادران و رهبران شورای نگهبان !

خبرهایی که از ناآرامی های رویداهای ماه آبان پخش شده است به دست من رسید که موجبات ناراحتی و پریشانی من را برافکت !

مدتهاست که در جهنم هستم، اینرا شما میدانید. چند وقت پیش برادر رفسنجانی هم اینجا آمد . اینجا روز بروز وضعیت و حال ما بدتر میشود . مرا اینجا آوردند چرا که میگویند دست من به خون مردم ایران آغشته است . اعدام هایی که خلخالی، لاجوردی به راه انداختند، مرا هم مسئول آن میدانند. بمبارانهایی که بنی صدر بعنوان وزیر جنگ و نخست وزیر ایران و چمران به خاطر کشتار هزاران نفر به راه انداخته بودند، اینها به گردن من انداخته اند . مسبب جنگ ایران و عراق را که از سال 1358 تا سال 1366 ادامه داشت، عاملش را من میدانند. این درست است چرا که من اقرار کردم و در سال 1366 جام زهر را خوردم و به پای صلح با صدام رفتنم. در اینجا من با تمام قوا اعلام میدارم که به اشتباه و خطای خود پی برده ام و تقاضای بخشش از مردم، برادران و خواهران ملتم دارم. تقاضای بخشش بخاطر کشتار و تعقیب بیچارگان ملتم داشته ام و تقاضای بخشش از خلق ترکمن، خلق کرد و بلوچستان و نواحی دیگر ایران که مورد کشتار، بمباران و تعضیف و تنفر قرار گرفته اند . اینجا مرا شکنجه میدهند، ناخن میکشند، توالت نمی گذارند که برویم. اعدام میکنند و اعدامها را مقابل روی ما قرار میدهند که به پای زاری و ناله و درد کشانده میشویم. در جهنم به اینان میگویم که من و برادران خطا و گناه کردیم تا شاید قبول بنمانید و ما را بنا به اقرار به این مصیبتهایی که باعث شده ایم، سرانجام به بهشت روانه کنند.

به برادران، رهبران دست اندکار به شورای نگهبان به برادر آیت الله خامنه ای خطاب دارم که دست از دستگیری و اعدام و تیرباران مردم بیکار و بیچاره و معترضین بردارید وگرنه همه همچنان من به جهنم میاید. نکنید این کار را، این مردم بیکار و بیچاره و معتضرین بردارید وگرنه همه همچنان من به جهنم میاید . نکنید این کار را، این اعمال را ! دیدید که شورشهای مردم، اعتصابات شرکت نفت و قیام توده ها چگونه سرنوشت پنجاه ساله سلطنت پهلوی را به آخرت رساند و آنرا سرنگون کرد . آنها هم کشتند، شکنجه دادند . اجحاف کردند، دزدی و رشوه خواری داشتند وگرنه سرنگون نمی شدند. نکنید اینکار را ! بر صلاح ایران نیست . خبر رسیده که بیش از 300 نفر از بی بظاعتها و جونان بیکار و مردم معترض را در خیابانها و نیزارها در ماه آبان بخون کشیده اید. می بینید که چگونه منزوی شده ایم در جهان . درست است که ما پایه گذاری جمهوری اسلامی را با حمایت سرمایه داران و بازاریان میلیاردر با روش داعشیت برقرار کردیم .

ما دست بردیم، سنگسار کردیم، زنده زنده سوزاندیم و هنوز هم شما میکنید اینکار را. زنها و مردها را به چاله ها می اندازید. دست بردارید اینکار را. باور کنید جهنم جای خوبی نیست من شب و روز خواب ندارم، منزوی هستم.

این مردم استقلال می خواهند و میخواهند مورد استعمار قرار نگیرند، حتی نیروهای چپ و کمونیست و سیوسیالیست استقلال و آزادی و پیشرفت ایران را میخواهند. ما و سلطنت پهلوی همه اشتباه کردیم که هزاران از این بچه ها و فرزندان عزیز مملکت را گرفتیم، شکنجه دادیم، اعدام کردیم. برای چه ؟ شما هزاران نفر از گروهکها، منافقین و فدائیان خلق کمونیست را شکنجه دادید و من هم و من هم با شما همراهی کردم و دستور دادم و تاکنون به نتیجه ای نرسیدیم و شما اکنون این معترضین به نظم اسلام و نظم سرمایه را ، آشوبگران، اغتشاشگران می نامیدو اما چرا بعد از 40 سال هنوز نتوانستید سر و ته آنها را جمع کنید و کار خاتمه نمائید. جز آنها شما درگیر مقابله با ملیونها مردم معترض هستید که هنوز از 40 سال شعار کار، مسکن، آزادی میدهند. محمد رضا شاه هم آنها را خرابکار و تروریست مینامید. من و بهشتی، خلخالی، منتظری، گیلانی، گلپایگانی، بنی صدر، قطب زاده و غیره اشتباه کردیم. خانه و کار و آزادی ندادیم. جنگ هشت سال با عراق راه انداختیم برای رسیدن به بیت المقدس و رفتن از طریق بغداد یک ملیون کشته دادیم. نکنید شما اینکار را! به مردم آزادی، کار، مسکن بدهید. زجر و شکنجه و آتش جهنم را در جلوی چشم خود داشته باشید.

چرا تیرباران میکنید. من به این نتیجه رسیده ام که این نشانۀ ضعف است که دست به کشتن میدهید. چرا در نیزار ماهشهر این جوانان را به خاک و خون کشیدید. شما را با داعش حتی بالاتر حساب می نمایند. در اینجا، حتی جهنمی ها مرا قبول ندارند و طبقه ی دیگر برای من برای جزای بیشتر تدارک نموده اند. به رهبران داعش که الان در جهنم با من هستند، اظهار نمودم که اسلام دیگر قابل پذیر مردم نیست. سرمایه داری دیگر از انظار مردم حرام شده است.

اینها به من و مردم ایران خیانت کردند و با تصمیم در کنفرانس گوادلپ مرا از کربلا به پاریس آوردند و بعد با مذاکراتی که با هم داشتیم تصمیم حمایت از من و هیئت دولت کردند که بنی صدر، قطب زاده، نبوی و همه و همه را در پاریس جمع کردند سوار Air France  کردند و به ایران آوردند . من در کربلا می ماندم و در جدار امام حسین میتوانستم به خاک سپرده شوم و نه اینکه هم اکنون در جهنم زجر و مشقت بکشم. والری زیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه، هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور امریکا حیمی کارتر و نخست وزیر انگلستان جیمز کاله گن همگی در ژانویه 1979 برابر با دی ماه 1356 کنفرانسی در گوادلپ تشکیل دادند که یکی مباحث مهم انها ” بحران در ایران ” بود و آنها به این تصمیم رسیدند که دست از حمایت از نوکر سرسپرده خود محمد رضا شاه بردارند و با من نزدیک به مذاکرات شوند و چون مردم از 50 سال حکومت شاهنشاهی ذله و عاجز شده بودند با ماهها تظاهرات و قیام و اعتصاب شرکت نفت بر علیه فقر و اجحاف و خفقان به پا خاسته بودند، جایی برای شاه در ایران نمی دیدند و به همین خاطر اینها با ما و برای ما این سران غرب نشستند برنامه ریختند و ما را یاری و کمک رساندند و حالا این شده است سرنوشت ما ! چرا که این ابرقدرتها نمی خواستند دمکراتیک شود وگرنه الان یعنی 40 سال پیش ایران یک حکومت شورایی و دمکراتیک میبود. شواهد آن شوراهای سال 57 و 58 در خیلی از استانهای کشور بود. ما نخواستیم شوراها را، تخواستیم رای آزاد مردم را و این عاقبت ما شده که در تمام دنیا منفور و مرتد شده ایم. نکنید اینکار را. بروید و برگردید به مساجد خود و کاری با سیاست نداشته باشید. شما که کار و مشغله ای ندارید و هیچ استادی و حرفه ای هم ندارید. شما را چه به سیاست. برگردید و در مساجد بنشینید و موعظه کنید. شنیدیم که شعار مردم این شده :” کشتار آبان را به کابوس تان بدل میکنیم” . چرا آنقدر ضعف از خودتان نشان میدهید. شنیدیم که جانشینان من صحبت از آیات کتاب آسمانی فتوا به زجرکش کردن و بریدن دست و پای دستگیرشده گان را قبل از اعدام میدهند. چرا شورش آبانماه را به جنگ جهانی تشبیه می کنید. من شنیدم که پینوشه دیکتاتور شیلی نیز در 1986 در اعتراض و شورشهای مردم شیلی که بر علیه لیبرالیسم نو و دولت دیکتاتور-نظامی شیلی به پا خاسته بودند، از ” ما در حال جنگ هستیم” را اعلام نمود و آخرش هم سرنوشت پینوشه را دیدیم . او هم اینجاست اما من زبان او را نمی فهمم و ارتباطی با وی ندارم. سربازان گمنام امام زمان که میکشند، غارت میکنند، دستگیر می کنند هم راهی به جایی نخواهد برد. لشکرهای گمنام اما حسن و حسین و عباس را هم اگر شکل دهید سرانجام برکت آمیزی نخواهد داشت. مردم دارند میگویند: جمهوری اسلامی شیعه مذهب تفاوتی با داعش سنی مذهب ندارد و هر دو سر و ته یک کرباس اند!

سران و رهبران داعش گفتم که اینجا هستند. هیتلر در طبقه ماست. دیگر چه اسم بیاورم. برادر رفسنجانی هم پیش ما هست ، موسولینی، رونالد ریگان، مارگرت تاچر هم همه اینجا هستند تکلیف من با شما چه است؟ من تضمین میدهم اگر چنانچه حکومتهای دیگری که در آینده در ایران برکار خواهند آمد و میایند، اگر دست از شکنجه و اعدام مخالفین خود برندارند، اگر به رای آزاد مردم اعتنا ننمایند، اگر حقوق مساوی زن و مرد را رعایت نکنند و اگر مذهب را جدا از دولت به رسمیت نشناسند، اگر حقوق خلق ها را بر حق نشمارند، اگر حقوق کارگران و زحمتکشان را رعایت ننمایند، آخر و عاقبتشان مثل من و محمد رضا شاه خواهد بود ! این است رسم روزگار !

روح الله خمینی

28 آذر 1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »