فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

شعر

سنگ زیرین آسیاب

(سنگ زیرین آسیاب)احسان حقیقی نژادبا مهر برای عزیزترینم سعید عبادتیان   با ساز و برگ ناسازش دن کیشوت و دیوِ  آسیا بادی پهلوانی درخیال و دلقکی برابر چشم در این سراچه ی هرچه بادابادی؟ .
ادامه مطلب ...

بهاران

بهاران برگ هاست  زلال آبشار  آرزوهای ناتمام کودکان کار  خون تو  هیاهوی کوچه  کودکان پشت بساط آلوچه  بر شعله زخم تو نشسته ام اینجا  برچهارراه دود و گلوله و دیو و زره پوش  و آب می شود  و
ادامه مطلب ...

دوشعرازشاعرگرانقدر شمی  صلواتی که درمراسم چهل نهمین سالگرد حماسه سیاهکل بوسیله خودشاعر خوانده شد…

هنوز؟ هنوز نمی دانم تعداد جانباختگان چند نفرند! یا رودخانه های که، جسد  فرزندان  ما را پس  آورند ‌‌                         [به کدام سو روانند هنوز کسی  مرا برای همدردی، به خانه مادران…
ادامه مطلب ...

سرود هفت تپه

هفت تپه ای مردان پیکار خشم تان چون کوه عزمتان راسخ نیزارهایت از خشم لبریز است داس تو تیز است حامیان تو در کل کشور امد به میدان لشگر لشگر امد به میدان لشگر
ادامه مطلب ...

زندگی

زندگی زندگی پر فزاز و پر نشیب زندگی پر پیچ خم ؛ پر غوغاست لیک باز هم زندگی؛ بس زیباست انقدر زیباست این یکسویه راه که برایش میتوان پایان دهی این راه را انکه مرد از…
ادامه مطلب ...