سنگ زیرین آسیاب

(سنگ زیرین آسیاب)
احسان حقیقی نژاد
با مهر برای عزیزترینم سعید عبادتیان


 

با ساز و برگ ناسازش

دن کیشوت و دیوِ  آسیا بادی

پهلوانی درخیال و دلقکی برابر چشم

در این سراچه ی هرچه بادابادی؟

.

شاه لشکر گسیخته

ز میدان به آسیابی گریخته

نیاز، سفره ی خالی ، خیانت

وطن، درازای تاریخ ، زر و خون های ریخته؟

..

طعم نان

بوی مژگان همیشه کز خورده ی مادران؟

کدام سهم ماست

کدامین جواب؟

بگو ای تلخ بی انتخاب

بگو

ای سنگ زیرین آسیاب!

 

احسان حقیقی نژاد

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »