اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

“کاری باید کرد”

“طنین”

“کاری باید کرد”
برای رفیق کبیر ؛ حمید اشرف ؛


چشمانم را میبندم ؛
مثل کودکانی که قبل از خواب به آرزوهاشان می اندیشند ،
به رویاهایم فکر میکنم ؛ عدالت ، برابری ، صلح ، پیشرفت ، ترقی ،
 می اندیشم به “کمونیسم”
پلکهایم سنگین میشود و به عالم خواب میروم ،
اما اینجا خبری از رویا نیست ،
کابوسی است بس تیره و تار ؛
خواب میبینم : قرارها لو رفته ، اسمِ مستعار ها را فهمیده اند ، خانه
تیمی ها پیدا شده ، رفقا را کشته اند ،
و من ؛ بسته به تیرکی چوبین ،
 در انتظارِ حکمِ مرگم… آتش!
عرق ریزان برمیخیزم ؛
تعبیرِ خواب نمیدانم ، اما بلدم بیداری را تعبیر کنم ؛
ظلم و بی عدالتی بس است ،
“کاری باید کرد” ،
 اما نه در “خواب” !
بارِ دیگر رویاهایم را مرور میکنم ،
این بار نمیخوابم ،
خواب جایِ تحقق بخشیدن به آرمان ها نیست…
راه ، چیزِ دیگریست ؛
تفنگم را برمیدارم ، به داس و چکشِ روبرویم می نگرم و بر میخیزم…


هشتم تیر  1400 ، چهل و پنجمین سالگردِ رفیق حمید اشرف
گرامی باد یاد و خاطرش ،
 جاودانه باد نام و راهش…

1 نظر
  1. iman می گوید

    Death to Khamenei Curse Khomeini and Qassem Soleimani The overthrow of the Islamic Republic is imminent

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »