مرور رده

شعر

بهار آزادی!

           بهار آزادی!   شعری تازه از: آذرخش     شد خزان،نوبهار آزادی تیره شد، روزگار آزادی جگر لاله، خون شد ازسر درد که بود،…

بهاران خجسته باد !

بهاران خجسته باد !     ً سكوت آب مي تواند خشكي باشد وفرياد عطش؛ سكوت گندم مي تواند گرسنگي باشد وغريو پيروزمندانه ی قحط؛ همچنان كه سكوت…

ای خوش آنروزی………

  ای خوش آنروزی.........    از:آذرخش   این جهان،همواره برکام ستمکاران ، نخواهد بود شیخ را این سلطه و خودکامگی،چندان، نخواهد بود ای…

فریاد را سبز کن :

فرياد را سبز کن : گفته بودم و بار ها و مکرر    فرياد کرده بودم روز را دوست دارم   و شب را مي شناسم امروز باز دانستم براي اينکه خورشيد را…

ای خوش آنروزی……… 

 ای خوش آنروزی......... این جهان،همواره برکام ستمکاران ، نخواهد بود شیخ را این سلطه و خودکامگی،چندان، نخواهد بود ای خوش آنروزی که در سرتاسر این…

و نشست خورشید

و نشست خورشید محمد ف آژن - کابل   ای تو سازنده ای دنیای نوین کارگر - برخیز جان به لب آمده اشکم به فغان می سوزد یاد آر همت پاریس کهن…

بدترین نوع حکومت!

بدترین نوع حکومت!   شعر از : آذرخش   به قهر وزور و با تزویر و حیلت مسلط شد بما این حاکمیت اساس سلطنت چون شد نگونسار بدست توده با…

در تـقـبـیـح اعـدام

د                         در تـقـبـيـح اعـدام ترجمه‌ و تأليف از ناصر ايرانپور   طبق آماری که‌ در اختيار عفو بين‌الملل قرار دارد، در سال 2006 در چين…

بـهار می آیــد

  بـهار  می آیــد .   از پشت پنجره   صدا می آیـد از پشت پنجره   صدای رعـد می آیـد.   نــــه ! از پشت نرده های پنجره   فـریـاد…
Translate »