مرور رده

شعر

بارون میاد شرو شر

بارون میاد شرو شر رو خونه وتو معبر چارتا مرد بیدار چندتا زن هوشیار نشسته کنج دیوار دیوارها کاه وگلی نه فرش ونه بخاری       ****…

بعید :

بعید :   نمی دانم سر زمینم را از من تبعید کرده اند و  یا من را از سر زمینم .   این زبان بیگانه خواب های خوب مرا با رنگ های…

جوان

جوان          در جبهه هایی که نا برابر بود جنگیدیم    با انفجار هر گلوله                                         پیکره متلاشی انسانها …
Translate »