مرور برچسب

فدائیان کمونیست

مصاحبه نشریه کار کمونیستی با دو تن  ازرفقای تشکیلات داخل کشور 

تشکیلات داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بیش از دو دهه است که درمیان کارگران زحمتکشان وتوده های تحت ستم واستثمار به فعالیت انقلابی  وتلاشهای مبارزاتی خود ادامه میدهد. نشریه کار
ادامه مطلب ...

نشریه کار کمونیستی شهریور ماه ۱۳۹۹ شماره ۱۸۴

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه
ادامه مطلب ...

شکنجه واعدام با سرشت جمهوری اسلامی عجین است

روز شنبه  22 شهریورماه، نوید افکاری کارگرگچکار، قهرمان کشتی، و ازدستگیرشدگان اعتراضات عمومی سال 97 برغم اعتراضات وسیع درداخل وخارج کشور، بدست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد. خبراعدام 
ادامه مطلب ...

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

فایل صوتی امسال برخلاف معمول که مدارس در اول مهرماه بازگشایی میشوند، رژیم اسلامی ایران سال تحصیلی 1400-1339 را در میانۀ شهریور و در دل بحران کرونا آغاز کرده است و این در حالیست
ادامه مطلب ...

تداوم مبارزه و مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ضروریست

کارگران وزحمتکشان ! ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور! ما درفراخوان  هفتم تیرماه  برای مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ، هشداردادیم که طبق  اطلاعات موثق "رژیم علاوه
ادامه مطلب ...

نشریه کار کمونیستی تیر ماه ۱۳۹۹ شماره ۱۸۲

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه
ادامه مطلب ...
Translate »