هر شب از این آسمان ستاره ای به زیر میکشند و باز این آسمان پر ستاره ، غرق ستاره هاست

بار دیگر جمهوری جنایتکاران ماهیت پلید خود را عیان کرد، بار دیگر یکی از فرزندان دلیراین سرزمین را سر به دار کرد تا چون ضحاک حیات ننگین خود را تضمین کند. به قتل رساندن نوید اولین نبوده و
ادامه مطلب ...

شکنجه واعدام با سرشت جمهوری اسلامی عجین است

روز شنبه  22 شهریورماه، نوید افکاری کارگرگچکار، قهرمان کشتی، و ازدستگیرشدگان اعتراضات عمومی سال 97 برغم اعتراضات وسیع درداخل وخارج کشور، بدست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد. خبراعدام 
ادامه مطلب ...

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق مبارز طیفور بطحائی

با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق مبارز طیفور بطحائی بعد از یکسال و نیم مبارزه با سرطان ریه، سرانجام درروز پنجشنبه بیستم شهریورماه 1399 دربیمارستان شهر گوتنبرگ سوئد، درگذشته است. طیفور
ادامه مطلب ...
Translate »