سمینار چهارم شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند: چهارمین سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ، بحث و تبادل نظر   سخنرانان : رفیق یدی شیشوانی موضوع سخنرانی : " تاثیرحماسه سیاهکل  و هفت
ادامه مطلب ...

شکنجه واعدام با سرشت جمهوری اسلامی عجین است

روز شنبه  22 شهریورماه، نوید افکاری کارگرگچکار، قهرمان کشتی، و ازدستگیرشدگان اعتراضات عمومی سال 97 برغم اعتراضات وسیع درداخل وخارج کشور، بدست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد. خبراعدام 
ادامه مطلب ...
Translate »