معرفی کتاب

بمناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد سیاهکل، این رزم ماندگار، رفیق هوشنگ(کریم) دیناروند از فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست کتابی را در بهمن ماه 1399 مصادف با فوریۀ 2021 برای اولین
ادامه مطلب ...

مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل- ۱۹ بهم۱۳۹۹. ۷ فوریه۲۰۲۱

سیاهکل، رزم ماندگار!  شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل، تقدیم میکند : مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل   سودابه جزنی : » گفتگوئی در پنجاه سالگی حماسه سیاهکل «حماد
ادامه مطلب ...
Translate »