مرور رده

دیدگاه ها

ویروس ها (کرونا ) و آینده بشر

جهان گیر شدن ویروس کرونا  گمانه زنی های فراوانی  بوجود آورد که این معجون چی هست و برای چه بسراغ بعضی از شهرها رفته و آنها را آشفته و پریشان کرده  حالا…

 درباره مفهوم بازار مالی[۱]

   آنچه را که من در این نوشته درباره مفهوم بازار مالی بررسی و بیان نموده ام مطلب بالنسبه کوتاهی است که وسیعاً متکی بر و نمایانگر اطلاعاتی است که از
Translate »