مرور رده

مقالات

پیرامون برخی ازجنبه های جامعه شناسی لمپنیسم! لمپنیسم : محسن رجب زاده

پیرامون برخی ازجنبه های جامعه شناسی لمپنیسم! لمپنیسم :          محسن رجب زاده اما تعدادی از این لمپن ها با توجه به دگرگونی که پیش امده بود وبا توجه به اینکه تلاش حاکمیت جدید را می…
ادامه مطلب ...

بچه جمشید

بچه جمشید بارون میاد شرو شر رو خونه وتو معبر چارتا مرد بیدار چندتا زن هوشیار نشسته کنج دیوار دیوارها کاه وگلی نه فرش ونه بخاری       **** مردا سلام علیکم رن ها سلام علیکم…
ادامه مطلب ...

مسئله ملی و وظیفه ما!

مسئله ملی و وظیفه ما! همزمان با گسترش مبارزات کارگران وزحمتکشان دانشجویان ومعلمین وروشنفکران ودیگر اقشار جامعه علیه بیش از بیست وپنج سال حکومت جهل وجنایت جمهوری اسلامی ودر…
ادامه مطلب ...

یاداشتی از رفیق یدی بمناسبت سالگرد بخون خفتن رفیق سعید سلطانپور منتشره در نشریه آرش

خسته از دویدن های پر هراس روزانه در مخفی گاه نشسته ام و به اخبار رادیو گوش میدهم . ساعت دوازده شب سی ام خرداد 1360 . خبر تیر باران سعید و عده ای دیگر از مبارزین راه آزادی جزو آخرین…
ادامه مطلب ...
Translate »