فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

مباحث پیش کنگره هفت

سمینار دوم تدارک کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

همانگونه که در اطلاعیه های قبلی  اعلام کردیم ،  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در تدارک کنگره هفتم خود است .  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست همانند کنگره های قبلی خود، قطعنامه ها و سایر
ادامه مطلب ...

پیشنهاد اساسنامه ای

از طرف فرخ یکشنبه 7 مارچ 2021 پیشنهاد اساسنامه ای با توجه به این که اظهار نظر و انتقاد برای تمام اعضا و همچنین برای شرکت کنندگان در کنگره سازمان آزاد است، و با با توجه به این که حق
ادامه مطلب ...

برنامه سمینار تدارک کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

باطلاع میرسانیم  که سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در تدارک کنگره هفتم خود است . به همین منظور  قطعنامه ها و سایر مباحث سیاسی  که کنگره در مورد آنها تصمیم  خواهد گرفت، بعد از سمینارهای
ادامه مطلب ...

پیش نویس قطعنامه در مورد بحران زیست بومی در ایران

بحران زیست بومی در ایران و ضرورت شرکت فعال در جنبش ها علیه تخریب محیط زیست و برای حفظ زیست بومی پایدار در ایران مقّدمه نظر به اینکه برخی از جنبه های تخریب محیط زیست و بحران زیست بومی
ادامه مطلب ...

پیشنهاد ضمیمهٔ برنامه در مورد محیط زیست و بحران زیست بومی

پیشنهاد ضمیمهٔ برنامه در مورد محیط زیست و بحران زیست بومی از: فرّخ تاریخ: ۱۳ آوریل ۲۰۲۱ میلادی برابر با ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ شمسی   عنوان مبارزه برای داشتن محیط زیستی سالم و حفظ زیست بومی
ادامه مطلب ...