اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سمینار دوم تدارک کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

همانگونه که در اطلاعیه های قبلی  اعلام کردیم ،  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در تدارک کنگره هفتم خود است .  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست همانند کنگره های قبلی خود، قطعنامه ها و سایر اسنادی که  قرار است کنگره هفتم در مورد آنها تصمیم بگیرد را، بعد از سمینارهای درون تشکیلاتی، در سمینارهای علنی نیز به داوری شرکت کنندگان میگذارد ، تا بعد از شنیدن نقد و نظر شرکت کنندگان درسمینار، پیشنویس نهائی تدوین و به کنگره ارائه شوند.

بدین جهت از همه شما رفقا در احزاب و سازمانهای انقلابی و همچنین تمامی فعالین جنبش انقلابی  و علاقمندان دعوت میکنیم با شرکت در این سمینارها و ارائه نظرات و پیشنهادات خود به پر بار شدن مباحث ما یاری رسانید.

برای دیدن متن قطعنامه مورد بحث  در سمینار بروی لینک زیر کلیک کنید.

پیش نویس قطعنامه در مورد روابط بین المللی

تاریخ و ساعت سمینار دوم  :

در مورد روابط بین المللی

زمان  : یکشنبه ۲ ماه مه  برابر با ( ۱۲  اردیبهشت )    ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی

آدرس  اتاق سمینار در شبکه جهانی زوم : 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81957565847

Meeting ID: 819 5756 5847

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »