فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برنامه سمینار تدارک کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

باطلاع میرسانیم  که سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در تدارک کنگره هفتم خود است . به همین منظور  قطعنامه ها و سایر مباحث سیاسی  که کنگره در مورد آنها تصمیم  خواهد گرفت، بعد از سمینارهای درون تشکیلات  در سمینارهای علنی نیز به داوری شرکت کنندگان  گذاشته میشوند. تا بعد از شنیدن نقد و نظر شرکت کنندگان درسمینار پیشنویس نهائی تدوین و به کنگره ارائه شوند. از شما دعوت میکنیم با شرکت در این سمینارها و ارائه نظرات و پیشنهادات خود به پر بار شدن مباحث ما یاری رسانید.

متن قطعنامه مورد بحث  در آدرس زیر در دسترس است

پیش نویس قطعنامه در مورد بحران زیست بومی در ایران

 

برنامه  سمینار اول :

در مورد محیط زیست و بحران زیست بومی

ارائه کنندگان بحث:  نوشین شفاهی و فرخ جعفری

زمان  :۱۷ آپریل ( ۲۸ فروردین )  عصر روز شنبه  ساعت ۱۸  

آدرس  اتاق سمینار در شبکه جهانی زوم : 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83097545143

Meeting ID: 830 9754 5143
Passcode: 962514

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »