اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فایل صوتی سمینار نقد و بحث در مورد پیش نویس قطعنامه بحران زیست بومی در ایران

متن قطعنامه 

“بحران زیست بومی در ایران و ضرورت شرکت فعال در جنبش ها علیه تخریب محیط زیست و برای حفظ زیست بومی پایدار در ایران”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »