مرور رده

فایل های صوتی و تصویری

بیداران جنگل

http://fedayi.org/Audio/sorud/Bidaran-e_Jangal.mp3 چون بشکفد نیلوفر فردا- در هر افق از سرخ توفان ها- آتش زند شب را…

ای رفیقــان

ای رفیقــــــــان قهـرمـانـان     جان در ره میهن خود بدهیم بــی مهــابـــا از تــــــن مـــــــا خــون بــریــزد از خــــون مـــــا

بهارخلق

  در بهار خلق باد پائیزی کی وزد غیر خلق بر لب گرآرد چیزی کی سزد مهر خلق در جان ام فروزان بـاد در دل ام از کیـن خـواهـی تـوفـان بـاد مــن

هماره یاد

زخون جلوه کن ای هماره یاد صبح خونین بهمن به چشمان تو آرمیده شرر زد به مرداب تیره گون خروش خون زقلـب سیــه کــل کشیــده پــر زجوش خون
Translate »