اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حزب کارگری چیست و چگونه میتواند در ایران شکل بگیرد؟

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال کارگری چپ: غلامرضا غلامحسینی، محمد اشرفی و نوشین شفاهی. در این سلسله میزگردها سعی میشود به پرسشهای زیر پاسخ گفته شود: 1- معنا و مفهوم حزب کارگری از دید ما کمونیستها چیست؟ 2- آیا تنوع احزاب کارگری انقلابی سوسیالیستی را قبول دارید و یا نه حزب انقلابی کارگران باید واحد باشد؟ 3- موانع شکل گیری یک حزب کارگری در ایران چیست و آیا در شرایط تداوم حاکمیت فاشیستی جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور شکل بگیرد؟ و یا نه باید در تبعید آپارات اصلی آنرا بنا نمود؟ 4- رابطه یک حزب کارگری سوسیالیست با قدرت سیاسی و دولت چه در شرایط حاکمیت سرمایه داری و چه در دوران گذار به سوسیالیسم چیست؟ و کلا در ساختار دمکراسی شورایی و دولت نوع کمون، احزاب چه نقش و جایگاهی دارند؟
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »