اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هسته های مطالعاتی چگونگی و عملکرد آن

فایل زیر جمعبندی از چگونگی سازماندهی هسته های مطالعاتی و نحوه سازماندهی وپیشبرد آن است که متن اصلی آن توسط رفقای “هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق”  جمعبندی و تدوین شده است . کمیته تبلیغات وانتشارات سازمان فدائیان کمونیست با درنظرگرفتن شرایط کنونی و تکامل وسائل ارتباط جمعی، نظیر اینترنت و شبکه های اجتماعی و…آنرا تکمیل وبه روزرسانی کرده و به دو فرمت صوتی و کتابچه در دسترس علاقمندان قرار داده است.

فهرست مطالب :
اندیشه و عمل ” تئوری و پراتیک”
ضرورت تشکیل هسته های مطالعاتی
جهت گیری و هدف هسته ها
وجه تشکیلاتی هسته ها
وجه سیاسی و تئوریک هسته ها
وجه عملی و پراتیک هسته ها
در خاتمه

بخش اول
اندیشه و عمل ” تئوری و پراتیک”
ضرورت تشکیل هسته های مطالعاتی
جهت گیری و هدف هسته ها
وجه تشکیلاتی هسته ها

بخش دوم
وجه سیاسی و تئوریک هسته ها
وجه عملی و پراتیک هسته ها
در خاتمه
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »