اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

‍ علیرغم کوید ۱۹ آمار آوارگان و پناهندگان در جهان در حال افزایش است

بر اساس گزارش وضعیت آوارگی اجباری جهانی که روز چهارشنبه ۹ دسامبر در ژنو منتشر شد ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ، گفت : در آغاز سال جاری حدود ۷۹/۵ میلیون نفر به دلیل آزار و اذیت ، درگیری و نقض حقوق بشر ناچار گشتند خانه و کاشانه شان را ترک نمایند اعلام گردید . این تعداد شامل ۴۵/۵ میلیون آواره داخلی (آوارگان داخلی) ، ۲۹/۶ میلیون آواره که به زور در خارج از کشور خود آواره گشتد ۴/۲ میلیون نفر نیز پناهجو می باشند.
منازعات جدید و ویروس کرونا به طور چشمگیری بر زندگی آنها در سال ۲۰۲۰ تأثیر گذاشته است.

دبیرکل سازمان ملل در ماه مارس ضمن درخواست فوری برای آتش بس جهانی اعلام کرد در حالی که جهان با همه گیری کرونا مبارزه می کند ، درگیری ها و آزار و اذیت ها ادامه دارد. خشونت در سوریه ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، موزامبیک ، سومالی و یمن منجر به آوارگان جدیدی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ شد ۔ آوارگی جدید قابل توجهی نیز در سراسر منطقه ساحل مرکزی آفریقا ثبت شده است در آنجا غیرنظامیان مورد خشونت از جمله تجاوز و اعدام ها وحشیانه ای قرار می گیرند ۔

فیلیپو گراندی ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت: “در دهه گذشته آواره شدن انسانهابه دلیل کوتاهی جامعه جهانی برای حفظ صلح دو برابر شده است.”
“اگر این روند ادامه پیدا کند با یک وضعیت نگران کننده روبرو خواهیم شد و آواره شدن انسانها به رشد متوالی خود ادامه خواهد داد مگر اینکه رهبران جهان جنگ را متوقف کنند.”

علیرغم کنترل مرزها بدلیل ایجاد محدودیت کوید ۱۹ ، درخواست های جدید پناهندگی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ یک سوم کاهش یافته است. در همین حال ، عوامل اساسی منجر به درگیری در سطح جهان همچنان رسیدگی نشده است.

راه حلهای با دوام کمتری برای آوارگان در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته انجام گرفته شد. فقط ۸۲۲۶۰۰ نفر به خانه بازگشتند ، ۶۳۵۰۰۰ آواره بودند ، با ۱۰۲۶۰۰ بازگشت داوطلبانه در نیمه اول سال ، بازگشت پناهندگان ۲۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

طبق آمار ، تنها ۱۷۴۰۰ پناهنده در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ اسکان داده شدند ، که نیمی از رقم سال ۲۰۱۹ است.

اگرچه تعداد واقعی افراد بی تابعیت ناشناخته مانده است ، ۷۹ کشور در جهان گزارش کرده اند که ۴/۲ میلیون بی تابعیت در قلمرو کشورهای شان وجود دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »