مرور رده

اخبار و گزارش ها

تجمع کارگران غیرنیشکری هفت تپه

روز چهارشنبه 19 شهریورماه، همچون روزهای گذشته کارگران اخراجی غیرنیشکری هفت تپه  هفت تپه بابرپایی تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش خواستار بازگشت بکار
Translate »