مرور رده

دیدگاه ها

آزادی بیان از دیدگاه ما

  آزادی بیان از دیدگاه ما در جواب به مباحثی که بین خوانند گان نشریه در شماره قبل درگرفت دراینحا من قصد  جواب دادن به دلیلی را دارم، که اکثر…

کومله‌ و پروسه‌ گذار

  کومله‌ و پروسه‌ گذار ـ در حاشية اختلافات درون کومله‌ ـ ناصر ايرانپور     چندی پيش بيانيه‌ای به‌ زبان کردی تحت عنوان »اصلاحات راهی برای اتحاد و…
Translate »