اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دنیا خانه من است: چهاردهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید

اطلاعیه شماره ۱

دنیا خانه من است

چهاردهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید

۸- ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ گوتنبرگ – سوئد

در دنیا صدها جشنواره سینمایی برگزارمی شود، اما تنها چند جشنواره وجود دارند که به سینمای تبعید و مهاجرت می پردازند. آغازگر این گونه ازجشنواره ها، ومعتبرترین آن ها، جشنواره بین المللی سینمای تبعید گوتنبرگ- سوئد است. این اعتبار محصول نزدیک به سه دهه کار جدی و

حرفه ای  برگزاری جشنواره در راستای شناساندن پدیده سینمای تبعید و ناگزیری تداوم وجودی آن بوده است. جشنواره ای که حضور جمعی سینماگران تبعیدی، با همراهی و هم نگاهی سینماگران مترقی غیرتبعیدی با آن ها، این رویداد را نماد یک مانیفست جمعی در انعکاس درون مایه پایداری عنصرمقاومت درسینمای تبعید و تداوم مبازره برای آزادی تبدیل کرده است.

جشنواره سینمای بین المللی تبعید، به عنوان یک جریان فرهنگی و هنری، در نفی حکومت های غیردموکراتیک ایجاد شده و در راستای روشنگری درباره چنین سیستم هایی به عنوان عاملان اصلی آواره گی و پناهنده گی انسان ها، با تکیه برهنرسینما تلاش می کند.

جشنواره سینمای بین المللی تبعید، جشنواره سینما گران نواندیشی است که به دیکتاتورها “نه” گفته اند، سینماگرانی که ارزش های ارتجاعی مسلط درجامعه شان را برنتافته اند؛ سینماگرانی که فرای تعلق های جغرافیایی، نژادی، مذهبی و ایدئولوژیکی، آثارشان تجللی تلاش انسان هایی است که درجستجوی حقیقت هستند و از آزادی و برابری جانبداری می کنند.

بستر اصلی برنامه های جشنواره، نمایش آثار سینماگران تبعیدی است. اما آثار سینماگران غیر تبعیدی که موضوع آن ها پیرامون مسائل تبعید، امورپناهندگی، مهاجرت، دمکراسی و حقوق بشر باشد نیز دربخش های ویژه و جنبی به نمایش گذاشته می شود.

جشنواره بین المللی سینمای تبعید؛ یک جشنواره غیردولتی، مستقل و غیرانتفاعی است که توسط جمعی ازسینماگران و کاروزان فرهنگی و هنری؛ با همیاری داوطلبانه نیروهای مردمی و حمایت های مالی ارگان فرهنگی شهرگوتنبرگ و استانداری غرب سوئد، وهم چنین اتحادیه آموزشی سندیکاهای کارگری سوئد برگزارمی شود.

اینک با چشم اندازی امیدوارکننده به امکان تغییر بنیادی درشرایط جهانی، تدارک برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی سینمای تبعید را به آگاهی عموم – به ویژه تهیه کنندگان و سینما گران – می رسانیم. جشنواره ازتاریخ ۸ تا ۱۴ نوامبر، درطول یک هفته با نمایش مجموعه ای ازفیلم های متفاوت دربرنامه های اصلی و ویژه، همراه با برنامه های جنبی فرهنگی و هنری، در ده سینما و مراکز معتبر فرهنگی و هنری شهر گوتنبرگ – سوئد برگزارمی شود.

دراین دوره علاوه بر برنامه های اصلی ، جنبی و ویژه دو برنامه محوری فیلم به اجراگذاشته میشود:

  • دیوارها ، برنامه نمایش فیلم هایی درباره و علیه دیوارهایی که در مرزهای کشورها کشیده شده و یا می شوند تا جلوی رسیدن پناهجویان و انسان های گریخته از شکنجه، جنگ و کشتار و فقر را به سرزمین های امن بگیرند. ازجمله دیوار مکزیک.

  • رواداری ( Tolerance ) ، برنامه نمایش فیلم هایی درباره و علیه افراط گرایی، نفرت پراکنی مذهبی، قومی، ملی، نژادی و دگرجنسیتی.

ما بدین وسیله از تهیه کنندگان فیلم وسینماگران دعوت به شرکت و نمایش آثارشان در جشنواره می نماییم. همچنین از ایده ها و پیشنهاد های کارورزان فرهنگی و هنری درزمینه های ارایه برنامه های تکمیلی در جشنواره، ازجمله اجرای موسیقی، برگزاری نمایشگاه و… استقبال می کنیم .

علاقه مندان می توانند برای آگاهی های بیشتر از برنامه های جشنواره، شرایط نمایش فیلم ها و ارایه برنامه های فرهنگی وهنری به سامانه اینترنتی جشنواره www.exilefilmfestival.com مراجعه کنند و یا با پست الکترونیکیinfo@exilefilmfestival.com  با کمیته یرگزارکننده جشنواره تماس بگیرند.

دفتر جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد ، ۲۳ جولای ۲۰۱۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »