فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

تحریم یا عدم تحریم انتخابات! کدام انتخابات؟

حسن جداری رژیمی خودکامه و ارتجاعی در ایران حاکم است که در مطلق العنانی و دشمنی با آزادی و حقوق انسانی، در دنیا کمتر نظیر و تالی دارد. سی و هفت سال تمام است این رژیم ضد مردمی در نهایت…
ادامه مطلب ...

تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف “چپ”!

"حسن جداری" شوونیست به کسی می گویند که ملت خود را بر دیگرملت ها ترجیح داده، به چشم  حقارت به ملتهای غیر خودی نگاه میکند. درایران، نظریات شوونیستی و برتری طلبی  نژادی و زبانی به مدت…
ادامه مطلب ...

یورش همه جانبه همگام با فرجام برجام

بدایت اجرای توافق نامه ی برجام آیینۀ تمام قد خرد شدن تحدی جمهوری اسلامی زیر مشتهای سیاستهای کلان کشورهای امپریالیستی در منطقه و گردن نهادن قانونمند اتوکراسی حاکم به دستورات صندوق بین…
ادامه مطلب ...

در تـقـبـیـح اعـدام

د                         در تـقـبـيـح اعـدام ترجمه‌ و تأليف از ناصر ايرانپور   طبق آماری که‌ در اختيار عفو بين‌الملل قرار دارد، در سال 2006 در چين حداقل 1010 نفر، در ايران 177 نفر،…
ادامه مطلب ...

سلاح شیمیائی به ا بتکار اسرا ئیل به ایران و عراق انتقال یافت! اسناد دو دهه مناسبات پنهان میان…

سلاح شيميائی به ا بتكار اسرا ئيل به ايران و عراق انتقال يافت! اسناد دو دهه مناسبات پنهان ميان امريكا، ايران و عراق  بخش اول ترجمه بايرام منصوری اخيرا گزارش مشروحی تحت عنوان…
ادامه مطلب ...