فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

آيا رويداد 7 ثور را می توان انقلاب ناميد؟ ی. م " منير"      هر فلزی که جلا می دهد و برق می زند نبايد بجای طلا گرفته شود. انقلاب در يک جامعه از خود معنی و شرايط ايجاد خود را دارد.…
ادامه مطلب ...

فرشته نگهبان « تا زمانیکه آخرین انسان شوروی زنده است، مردم شوروی زنده خواهد ماند»! (م. لوکاس

فرشته نگهبان « تا زمانیکه آخرین انسان شوروی زنده است، مردم شوروی زنده خواهد ماند»! (م. لوکاس) پاول کراسنوف، ٨ ماه مه سال ٢٠٠٨   از موجودیت کمیته دفاع از خلقهای شوروی، من بطور…
ادامه مطلب ...

گنادی زیوگانوف بوش مدتهاست که به سمبل تروریسم دولتی تبدیل شده است

گنادی زیوگانوف   بوش مدتهاست که به سمبل تروریسم دولتی تبدیل شده است   گنادی زیوگانوف، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه، رهبر فراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی، به…
ادامه مطلب ...

  باز خوانی تجربه "صندوق حمایت از کارگران زندانی" دو تعبیر از یک شعار   آرش صفار   15 خرداد 1386   منبع وبلاگ کارگر  …
ادامه مطلب ...