فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

صدای فدائی

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

فایل صوتی امسال برخلاف معمول که مدارس در اول مهرماه بازگشایی میشوند، رژیم اسلامی ایران سال تحصیلی 1400-1339 را در میانۀ شهریور و در دل بحران کرونا آغاز کرده است و این در حالیست
ادامه مطلب ...

بمناسبت سی ودومین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

صاحبان قدرت وثروت درایران چهاردهه است که برسرسفره خون نشسته اند سی ودوسال قبل درشهریور1367 (سالی ازدهه خونین 60 )هزاران زندانی سیاسی  بدست جلادان تازه بقدرت خزیده ای که این
ادامه مطلب ...