اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تشدید افغان ستیزی در ایران – بحث و گفتگو در کلاب هاوس صدای فدائی ( آفیش )

صدای  فدائی در برگیرنده بحث و گفتگو، تفاسیر و تحلیل

از روند مبارزات و رویدادهای جاری ایران و جهان است.


——— تشدید افغان ستیزی در ایران ———

زمان : دوشنبه ۱۸ آوریل برابر با

 ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی

مهمانان این برنامه :

لیدا احمد از افغانستان

علی امید از ایران

فرصت برای اظهارنظر شرکت کنندگان درنظرگرفته شده است.

 لینک ورد به  کلاب برنامه

https://www.clubhouse.com/event/xqn7o7zo?utm_medium=ch_event&utm_campaign=MoQM6lSaJt479JNR8mGqqw-147562

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »