اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کلاب هاوس صدای فدائی – مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در سالی که گذشت (آفیش )

مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در سالی که گذشت

زمان : سه شنبه ۳ مای برابر با

 ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی

مهمان این برنامه :

جوان پیلاد

فرصت برای اظهارنظر شرکت کنندگان درنظرگرفته شده است.

لینک ورد به  کلاب برنامه

https://www.clubhouse.com/event/M1vJL6Yv?utm_medium=ch_event&utm_campaign=d_62MtnqXt4vT6aIwaRx-Q-172131

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »