فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

فایل های صوتی و تصویری

مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل- ۱۹ بهم۱۳۹۹. ۷ فوریه۲۰۲۱

سیاهکل، رزم ماندگار!  شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل، تقدیم میکند : مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل   سودابه جزنی : » گفتگوئی در پنجاه سالگی حماسه سیاهکل «حماد
ادامه مطلب ...

سمینار چهارم شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند: چهارمین سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ، بحث و تبادل نظر   سخنرانان : رفیق یدی شیشوانی موضوع سخنرانی : " تاثیرحماسه سیاهکل  و هفت
ادامه مطلب ...