اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کلاب هاوس صدای فدائی : بحران داخلی و تشدید حملات ترکیه به روژآوا و موقعیت نیروهای دمکراتیک / آفیش

بحران داخلی و تشدید حملات ترکیه به روژآوا و موقعیت نیروهای دمکراتیک

زمان : دوشنبه 23 خرداد ۱۴۰۱برابر با

13 ژوئن 2022

ساعت 21:30  به وقت ایران

19 به وقت اروپای مرکزی

سخنران :

شاهین شریفیان

فرصت برای اظهارنظر شرکت کنندگان درنظرگرفته شده است.

لینک ورد به  کلاب برنامه

https://www.clubhouse.com/event/Mz5vpJ02?utm_medium=ch_event&utm_campaign=MoQM6lSaJt479JNR8mGqqw-230853

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »