فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

فایل های صوتی و تصویری

جلسهٔ سخنرانی، پرسش و پاسخ با آقای کامران نیری در مورد بحران زیست محیطی

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست برگزار می کند : جلسهٔ سخنرانی، پرسش و پاسخ  با آقای کامران نیری در مورد بحران زیست محیطی۰ عنوان سخنرانی: بحران تمدّن و چگونگی حل آن: مقدمه ای بر
ادامه مطلب ...