فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد بمباران محل استقرار نیروهای اپوزیسیون در کردستان…

بامداد روز پنج شنبه ۱۸ شهریور ماه چند فروند جنگنده نيروى هوائى رژیم جمهورى اسلامى محل استقرار تعدادی ازاحزاب کردستان ایران در مناطق مرزی اقلیم کردستان را مورد حمله قرار دادند. بنا بر
ادامه مطلب ...

پیشنویس قطعنامه کنگره هفتم درتشریح مواضع سازمان درباره ضرورت وحدت های حزبی وجبهه ای

نظربه اینکه: نظام سرمایه داری ایران ورژیم سیاسی مذهبی وسرکوبگروارتجاعی آن تابه امروز بحرانهای اقتصادی وسیاسی متعددی را پشت سرنهاده است. بحرانهائی که میتوانست تغییرات تعیین
ادامه مطلب ...