اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد مضحکه انتخابات درایران

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد مضحکه انتخابات درایران انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است! نمایش"انتخاباتی" ریاست جمهوری ، میان دوره ای مجلس وشوراهای اسلامیبه زودی
ادامه مطلب ...

دستگیریهای  گسترده فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی کردستان

طی دو هفته گذشته نزدیک به 100 نفر از شهروندان کرد، شامل عده ای از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و محیط زیستدر مناطق مختلف ایران دستگیر شده اند . طبق گزارشات منتشره، بازداشت این شهروندان
ادامه مطلب ...
Translate »