فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خطاب به کارگران مبارز

کارگران ایران متحد شوید وبادست زدن به اعتصاب وسایر اشکال مبارزه به تداوم مبارزه یاری رسانده وپیروزی آن را تضمین بکنید. درشرایط حساس کنونی ضروریست که کارگران تاجائیکه امکانپذیراست
ادامه مطلب ...

فراخوان پشتیبانی و شرکت در اعتصاب عمومی وتجمعات اعتراضی درکردستان وسایرشهرهای ایران

فراخوان پشتیبانی و شرکت در اعتصاب عمومی وتجمعات اعتراضی درکردستان وسایرشهرهای ایران "مهسا امینی"، دخترجوان اهل سقز که چندروز قبل باتفاق خانواده درهنگام تردد دریکی ازخیابانهای
ادامه مطلب ...

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت سی چهارمین سالگرد  قتل عام زندانیان سیاسی

یادشان گرامی باد!   سی وچهار سال  از روزها ی خونین تابستان 67 سپری میشود . روزهائی که ساعات، ثانیه ها و لحظات آن در زندانهای جمهوری اسلامی  با  مقاومت ها و حماسه های شگفت انگیز
ادامه مطلب ...