اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بازداشت افسانه عظیم‌زاده، فعال حقوق کودکان کار

عصر دیروز ۲۴ آذر افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودکان کار و زنان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

هنگامی که برای پیگیری درمان مادر  خود به بیمارستان میلاد مراجعه کرده بود، در مقابل چشمان پدر و مادرش، توسطنیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد است. هم‌زمان منزل وی تهران و منزل مادرش نیز به‌طور جداگانهتوسط عوامل امنیتی تفتیش و وسایل شخصی وی ضبط شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »