فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام سازمان اتحادفدائیان کمونیست به مراسم برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »