مرور

ویدئو

جلسهٔ سخنرانی، پرسش و پاسخ با آقای کامران نیری در مورد بحران زیست محیطی

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست برگزار می کند : جلسهٔ سخنرانی، پرسش و پاسخ  با آقای کامران نیری در مورد بحران زیست محیطی۰ عنوان سخنرانی: بحران تمدّن و چگونگی حل آن: مقدمه ای بر
ادامه مطلب ...

مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل- ۱۹ بهم۱۳۹۹. ۷ فوریه۲۰۲۱

سیاهکل، رزم ماندگار!  شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل، تقدیم میکند : مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل   سودابه جزنی : » گفتگوئی در پنجاه سالگی حماسه سیاهکل «حماد
ادامه مطلب ...

سمینار چهارم شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند: چهارمین سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ، بحث و تبادل نظر   سخنرانان : رفیق یدی شیشوانی موضوع سخنرانی : " تاثیرحماسه سیاهکل  و هفت
ادامه مطلب ...

سمینار سوم شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند: سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ، بحث و تبادل نظر   «  سیاھکل و تاثیر آن بر جنبش دانشجوئی داخل و خارج از کشور » رفیق بهروز فراهانی «
ادامه مطلب ...

سمینار سخنرانی، پرسش، پاسخ و تبادل نظر « تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش زنان در ایران »

شورای برگزاری پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل برگزار میکند سمینارسخنرانی، پرسش، پاسخ و تبادل نظر « تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش زنان در ایران » سخنرانان رفقا: میترا صراف نوشین
ادامه مطلب ...
Translate »