فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خبرگزاری‌ها از اجرای حکم اعدام روح‌الله زم خبر دادند.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، بامداد امروز  از اعدام روح‌الله زم مؤسسآمدنیوزخبر دادند.

روح‌الله زم پس از خروج از ایران  کانال آمدنیوز را در فرانسه دایر کرد.

او مهرماه پارسال در عراق دستگیر و به ایران منتقل شد. گفته می شود که در دستگیری و تحویل او به ایران دستگاهاطلاعاتی عراق و اطلاعات سپاه پاسداران ایران همکاری داشتند

از جملە اتهامهای زم، جاسوسی برای اسرائیل و فرانسە بود

محمد علی زم پدر روح اللە این اعدام را غیر قانونی خواند و اعلام کرد کە در جریان محکمە پسرش از ابتدائی ترین حقوقمحروم بودە است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »