علیه گسترش اختناق و سرکوب؛ مقاومت سازمانیافته را شکل دهیم

شورای همکاری

به دنبال تعمیق بحرانهای ساختاری اقتصادی- سیاسی و اجتماعی نظام سرمایه داری حاکم و ناتوانی جمهوری اسلامی در ارائه هرگونه راه برون رفت از آن، نارضایتی های اجتماعی و سیاسی تلنبار شده، زمینه ساز گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان در جامعه شده است. رژیم سرمایه داری – مذهبی حاکم اما در مقابل با سیاست دستگیری، سرکوب و احکام طولانی مدت زندان، تلاش میکند مانع بروز مجدد برآمد های توده ای شود.

در روزهای گذشته اوباشان جمهوری اسلامی با هجوم به معترضان جوان در چندین شهر از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بوکان، نقده، سروآباد، ربط و کرج ۳۲ تن از جوانان را احضار یا دستگیر کرده اند. دژخیمان با دستبرد به وسایل شخصی دستگیر شدگان، آنها را روانه بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران در ارومیه کرده اند. دستگیری و ضرب و شتم این جوانان به اتهام فعالیت های دانشجویی، محیط زیستی و فرهنگی صورت گرفته است. همچنین جوانان دیگری به اتهام شرکت در خیزش انقلابی آبانماه ۹۸ در شهر دزفول و آتش زدن عکس های خامنهای به حبسهای طویل المدت ۱۰ تا ۲۰ ساله زندان محکوم شدهاند. علاوه بر اینها؛ آرش جواهری فعال کارگری و اجتماعی که بیش از سه ماه در بازداشت بسر میبرد بر پایه اتهامات پوچ و بی اساس در دادگاه به ۱۶ سال زندان محکوم گردیده است. دامنه این احکام ظالمانه به همین جا ختم نشده است: بر اساس بیانیه کانون نویسندگان ایران، آرش گنجی به اتهام ترجمه کتابی در مورد تحولات سوریه به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. روند سرکوب و دستگیری به اشکال مختلف تداوم دارد .

 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن دفاع از آزادی بی قید و شرط سیاسی و محکومیت دستگیری ها و صدور احکام طویل المدت برای مخالفین سیاسی – اجتماعی و فرهنگی، سیاست جمهوری اسلامی جهت گسترش خفقان و هر چه امنیتی تر کردن بیشتر فضای جامعه را محکوم میکند. سیاستی که بدون شک از روی استیصال است و تنها با به جلو آمدن جنبشهای اجتماعی و مقاومت سازمانیافته کارگران و زحمتکشان در هم شکسته میشود. در این راستا ضروری است فعالیتها و تلاشهای خود را متمرکز و گسترش دهیم.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

 

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

 

بیست و شش دیماه ۱۳۹۹ – ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱

 

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »