فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

اطلاعیه های مشترک

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت اول مه: علیه سرمایه داری، زنده باد انقلاب…

در آستانه اول مه، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر، رنج و مصائب نظم کاپیتالیستی بیش از هرزمانی طبقه کارگر را در جهان و در ایران تحت فشار قرار داده است. شکاف فقر و ثروت  به عریانترین
ادامه مطلب ...

کمپین «نه به جمهوری اسلامی» و مصاف های چپ و راست

اخیرا کمپینی تحت نام "نه به جمهوری اسلامی" با امضای افرادی با پیشینه سیاسی، ورزشی، هنری و ...به واسطه تبلیغات رسانه های دستراستی بازار گرمی پیدا کرده است. گردانندگان اصلی پنهان و آشکار
ادامه مطلب ...

پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۰

کارگران، زنان و مردان آزادیخواه ، جوانان پرشور و انقلابی!در پایان سال ۱۳۹۹ و آغاز سال جدید قرار گرفته ایم و اگر چه سال گذشته را با مصائب و مشقات بسیار روزگار پشت سر می گذرایم، با این
ادامه مطلب ...

اطلاعیه مشترک درباره تعیین حداقل دستمزد

در آستانه سال 1400 هستیم و کارگران و زحمتکشان با چالش بزرگ حداقل دستمزد مواجه اند. هرسال در ماههای پایانی سال ارگان های ضد کارگری، از شورای عالی کار و وزارت کار وخانه کارگر گرفته تا
ادامه مطلب ...

اطلاعیه نیروهای چپ و کمونیست در رابطه با جنبش رهایی زن در ایران

تبعیض جنسیتی، ستم و نابرابری هنوز سیمای وارونه جهان است. سرمایه داری، هرگز آزادی و برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد را نمی پذیرد؛ ستمکشی زن بر اساس جنسیت در زندگی فردی و اجتماعی،
ادامه مطلب ...

اطلاعیه شورای همکاری در باره، مستندهای امنیتی و ضد انقلابی جمهوری اسلامی علیه چپ‌ها و کمونیست‌ها

اطلاعیه شورای همکاری در باره، مستندهای امنیتی و ضد انقلابی جمهوری اسلامی علیه  چپ‌ها و کمونیست‌ها! یک جبهه جنگ جمهوری اسلامی با رادیکالیسم و تلاش برای تغییر، “کار فرهنگی” و جدال برسر
ادامه مطلب ...

دستگیری های گسترده در کردستان، ضرورت اقدام جمعی بر علیه آن!

اطلاعیه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست دستگیری های گسترده در کردستان، ضرورت اقدام جمعی بر علیه آن! طی دو هفته اخیرموج جدیدی از دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی در شهرهای کردستان
ادامه مطلب ...

اطلاعیه مشترک – تأمین واکسن کُرونا و ارائه رایگان آن، خواست فوری طبقه کارگر است!

قربانیان ویروس کُرونا در ایران هر روز بیشتر می شوند و  بی مسئولیتی رژیم جمهوری اسلامی آشکارتر و توده های مردم به ستوه آمده تر! هنوز هیچ نشانه ای از تلاش جدی و برنامه ریزی دست اندرکاران
ادامه مطلب ...

اطلاعیه مشترک در حمایت از اعتراضات اخیر مردم کردستان عراق و محکومیت سرکوبگری حکومت اقلیم کردستان

از یک هفته پیش موج تازه ای از اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش و تنگدست کردستان عراق در اعتراض به فقر و بیکاری، دزدی و فساد گسترده، تعرض به آزادی، عدم پرداخت حقوق و دستمزدهایشان و کمبود
ادامه مطلب ...