اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کلاب هاوس صدای فدائی- بی نانی، بی آبی وخشکسالی و گسترش اعتراضات و دستگیری ها

آفیش
کلاب هاوس صدای فدائی- بی نانی، بی آبی وخشکسالی و گسترش اعتراضات و دستگیری ها

بی نانی، بی آبی وخشکسالی و گسترش اعتراضات و دستگیری ها

زمان : دوشنبه 9 خرداد ۱۴۰۱برابر با

30 مای 2022

ساعت 21:30  به وقت ایران

19 به وقت اروپای مرکزی

مهمان این برنامه :

دکتر رحیم بهرامسری از اعضای کار گروه همیاری اکولوژی

فرصت برای اظهارنظر شرکت کنندگان درنظرگرفته شده است.

لینک ورد به  کلاب برنامه

https://www.clubhouse.com/event/mZ1Kw1By?utm_medium=ch_event&utm_campaign=MoQM6lSaJt479JNR8mGqqw-208792

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »