کارگران اروپائی از فوتبالیستهای نروژی بیاموزند

همه عالم وآدم میدانند که حاکمان کشورهای حاشیه خلیج فارس که بدست شیوخ مرتجع و دیکتاتور عرب اداره میشوند دراصل دست نشاندگان کشورهای امپریالیستی  بویژه آمریکا، انگلیس وفرانسه هستند که بواسطه وجود ذخایرعظیم نفت و گاز و قرارگرفتن در منطقه بسیار حساس، این منطقه را به حیاط خلوت خود  تبدیل کرده اند، بواسطه منافع سرشاری که  از منابع  نفت و گاز و مبادلات تجاری به جیب  میزنند به نبود آزادیهای سیاسی و مدنی، نفی حقوق زنان، اقلیتها و مهاجرین،  هر جرم و جنایت ضد بشری که سران این حکومت های مرتجع مرتکب میشوند، اما ”دموکراسی“های بورژوائی غربی  و مراکز متعدد حقوق بشری آنها چشم برآنها میبنندند.

و برخی مواقع  دیگر نظیر سلاخی ”قاشقچی“ درسفارت عربستان درترکیه  که رو میشود  و افکار عمومی را برآشفته میکند با یک  اخطار آبکی  سرقضیه را هم میاورند و یا بی شرمانه اعلام میکنند که بخاطر درآمدی که این کشورها نصیب  اقتصادمان میکنند حاضر به  حتی اخطار دادن خشک وخالی به آنها نیستیم .

دراین باصطلاح کشورها مرتجع مورد حمایت غرب علاوه برجاری بودن ظلم وستم و تبعیضات گوناکون البته مراکز تفریحی  رویائی و ساختمانهای سربه فلک کشیده  مجهزبه آخرین تجهیزات مدرن برای متمتع شدن و خوشگزرانی از همه بهتران  بنا شده اند که  تلویزیونها و وسائل ارتباط جمعی غرب  روز و شب مشغول  برخ کشیدن آنها وتطهیر مرتجعین بقدرت نشسته  هستند.

قطر یکی از این شیخ نشینهای مورد حمایت و پشتیبانی  آمریکا و اروپا است که علاوه بر وجود دائمی ظلم وستم وتبعیضات گوناگون؛ صدها هزار کارگرمهاجردرآنجا درشرایطی بدترازدوران برده داری مورد استثمارشدید قرارمیگیرند تاکنون گزارشات متعددی  از تعدی به ابتدائی ترین حقوق انسانی این کارگران  منتشر شده است ازجمله  به گرو گرفتن پاسپورت و مدارک شناسائی آنها ، پرداخت دستمزد اندک  برای ساعات کار طولانی  بدون داشتن مسکن مناسب، نبود ایمنی محیط کار، دستگیری، تجاوز شکنجه و کشتن درصورت اعتراض، فقدان امکان بهداشت و دارو نپرداختن دستمزدهای اندکی که تعهد کرده اند و ده ها عمل غیرانسانی دیگر که از شنیدن آنها برپیشانی هرکسی که بوئی از انسانیت برده باشد عرق شرم مینشیند. باین وجود از اعتراضات جسته گریخه  که بگذریم  تا کنون اعتراضات جدی از سوی طبقه کارگر بویژه کارگران اروپائی نسبت به  این همه شقاوتی که درحق کارگران درکشورهای مرتجع حاشیه خلیج بویژه درجریان ساخت و ساز تاسیسات برپائی جام جهانی فوتبال  صورت میگیرد نشده است.

اعتراض فوتبالیست های نروژ و بی

تفاوتی کارگران 

 قطر که قراراست میزبان جام جهانی فوتبال باشد از چند سال قبل با بکارگیری اجباری نیروی ارزان کارگران مهاجر که از ابتدائی ترین حقوق انسانی محروم هستند و در بدترین شرایط از آنها کارکشیده میشود و روزانه ده ها کارگر زیرفشار کار و نبود ایمنی جان خود را از دست میدهند وهراعتراضی با شکنجه و زندان و تنبیه و توبیخ مواجه میشود، مشغول ساخت وساز تاسیسات  مربوط به این بازیها  است. بعد از انتشار گزارشات متعدد درباره وضعیت مشقت بار کارگران مهاجر شاغل در تاسیسات جام جهانی، درماه فوریه امسال چندین باشگاه  نروژی طی بیانیه ای مشترک نسبت به نقض حقوق بشر دراین کشور و بویژه نقض حقوق بشردرمورد کارگران مهاجر شاغل در تاسیسات جام جهانی فوتبال  از جامعه جهانی فوتبال درخواست تحریم این مسابقات در قطر را کردند .

بدنبال آن تیم ملی فوتبال نروژ پیشگام شد و فیفارا به بی تفاوتی درقبال نقض دائم حقوق بشر کارگران شاغل درتاسیسات جام جهانی  متهم کرد . این تیم  در دیدار با جبل الطارق پیراهن هائی بتن کرد که روی آنها نوشته شده بود ”حقوق بشر، داخل و خارج زمین ” تیم ملی فوتبال نروژ دراولین بازی مقدماتی برای شرکت در جام جهانی  بخاطر نقض حقوق بشرکارگران مهاجر یک کمپین بین المللی برای تحریم این مسابقات را پیش میبرد که باید مورد تایید و پشتیبانی قرارگیرد.

طبق گزارشات موثق تا روزهای پایانی سال گذشته  بیش از ۶۵۰۰ کارگر مهاجر در قطر درجریان ساخت تاسیسات جام جهانی کشته شده اند واینکه چه تعداد درتاسیسات دیگر و درمشاغل  خانگی و خدماتی  درنتیجه فشار کار و فقدان ایمنی و بهداشت و غیره کشته ویا سربه نیست میشوند معلوم نیست و درحالیکه فوتبالیستهای نروژی  نسبت به  نقض ابتدائی ترین حقوق کارگران مهاجرشاغل درقطر اعراض میکنند و خواستار تحریم این مسابقات هستند اما متاسفانه طبقه کارگر چه درنروژ و چه درسایر کشورهای اروپائی  تا کنون بی تفاوت مانده و اقدامات موثری انجام نداده اند . سکوت کارگران  کشورهای مختلف  بویژه کشورهای اروپائی  دربرابر جهنمی که مرتجعین نشسته برقدرت قطر برای هم طبقه ای های انها بوجود آورده اند نشان دهنده تاثیربلند مدت نفوذ جریانات راست بورژوائی درجنبش طبقه کارگراست که آنها را از روحیات انقلابی تهی  نموده و بدرجات مختلف نسبت به سرنوشت هم طبقه ای های خود و وظائف انترناسیونالیستی بی تفاوت کرده است. بی تفاوتی طبقه کارگر بوظائف انترناسیونالیستی  همانطورکه میبینیم وی را درچهارچوب منافع روزمره خود ودربهترین حالت درمبارزات اکنومیستی محدود ومحبوس  میکند و به دنباله روی سیاست های  بورژوازی میکشاند . انتظار است که کارگران این کشورها  که ازحداقل آزادیهای بورژوائی برخوردارند از فوتبالیستهای نروژی درس بگیرند و به اعتراضات فوتبالیستهای نروژی نسبت به نقض حقوق بشر و تضییق حقوق و کشتار کارگران شاغل در قطر، بپیوندند. 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »