اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت درگذشت رفیق فرهاد شعبانی

امروزیکشنبه ۳۰ خرداد مطلع شدیم که متاسفانه رفیق فرهاد شعبانی عضوکمیته مرکزی کومله “سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ” براثر بیماری سرطان در شهراستکهلم دیده از جهان فرو بست.این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن جان_باختن_رفیق_فرهاد_شعبانی_چهره_نامدار_جنبش_کمونیستی_و_جنبش_انقلابی.jpg است

رفیق فرهاد شعبانی از رفقای قدیمی وچهره ای شناخته شده درصف نیروهای انقلابی، آزادیخواه وکمونیست است. رفیق فرهاد ازپیش از آغازقیام ۵۷ تا کنون علیه رژیم پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی، در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، برای آزادی و برابری و سوسیالیسم در صفوف کومله و حزب کمونیست ایران بی وقفه مبارزه و تلاش فراوانی انجام داد. جانباختن رفیق فرهاد شعبانی بدون شک ضایعه ای برای صفوف جنبش آزادیخواهی و برابری می باشد و جای او در ادامه این مبارزه خالی خواهد بود.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درگذشت رفیق فرهاد شعبانی را به خانواده ایشان، بستگان ، رهبری و رفقای صفوف حزب کمونیست ایران و کومله تسلیت می گوید و خود رادرغم از دست دادن رفیق فرهاد شریک می داند.

یاد رفیق فرهاد شعبانی گرامی و زنده است.

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »