اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره اعتصاب سراسری معلمان وضرورت جبهه انقلابی

معلمان سراسر کشور دراعتراض به وضعیت مشقت بار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به اعتصابی دوروزه دست زده اند . این بار دانش آموزان مدارس خیلی از شهرهای کشور نیز به اعتصاب معلمان پیوسته واز مطالبات آنها حمایت میکنند. فشار بحران اقتصادی  بیش از همه بر دوش معلمان، کارگران و اقشار محروم وحقوق بگیر و تهی دست جامعه سنگینی میکند . تشدید بحران اقتصادی ، فساد گسترده دستگاه های دولتی و نهاد های اقتصادی و سیاسی وابسته به نظام،  افزایش تورم ، گسترش دامنه بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی ،علاوه بر کارگران اقشار دیگر اجتماعی، نظیر معلمان ، رانندگان ، کشاورزان  رانیز به صحنه مبارزات اجتماعی سوق داده است. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران درفراخوان به اعتصاب اعلام کرده است: «… تورم افسارگسیخته شده و قدرت خرید معلمان چون اکثریت زحمتکشان جامعه بسیار پایین آمده، آموزش هزینه اش گزاف گشته، و مجلس و دولت نتوانسته اند برای سفره تقربیا تهی فرهنگیان بازنشسته و شاغل و بهبود وضعیت آموزش چاره ای بیندیشند، وقت آن رسیده است که ما نیز اعتراض خویش را نسبت به این اوضاع آشفته آموزش و پرورش نشان دهیم … صندوق ذخیره فرهنگیان به تاراج رفته و از سهم هر عضو. طبق آمار کمیته تحقیق صندوق، حدود ۱۸ میلیون تومان دزدیده اند. نرخ تورم و حقوق فرهنگیان هیچ هم خوانی با هم ندارند و عملا اکثریت معلمان زیر خط فقر هستند و مدارس دولتی بی کیفیت گشته اند و با پول مردم اداره می شود… نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به جای برخورد با دزدان و فاسدان جامعه، معلمان مطالبه گر و عدالت خواه را تهدید، تبعید، انفصال، اخراج و زندانی می کنند…دغدغه های ما معلمان، یک زندگی شرافتمندانه برای همه و برخورداری کودکان از آموزش با کیفیت، رایگان و عادلانه است». به گزارش خبرنگاران  ودر تصاویر منتشرشده معلمان معترض پلاکاردهائی چون «نه به تبعیض، آری به عدالت»، «جای معلم زندان نیست»، «ما به تبعیض اعتراض داریم»، «تبعیض حق معلم نیست»، «نه به خصوصی‌سازی آموزش»، «آموزش به زبان مادری حق است»، «ما خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی هستیم» و … در دست داشتند.
خبرهایی نیز مبنی بر بازداشت محمدرضارمضانزاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی در بجنورد، منتشر شده است. گفته می‌شود که او در بدو بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و تلگرام او در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته است..
معلمان همچنان خواهان رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی، ‌ آزادی معلمان زندانی، برخورداری از حق تشکل‌یابی و حق اعتصاب، پایان‌یافتن نقض حق تحصیل رایگان همگانی و برخورداری از بیمه کارآمد و فراگیر هستند.
معلمان ایران ۲۰ اردیبهشت امسال نیز در اعتراض به وضعیت معیشتی و کالایی سازی آموزش و پرورش مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. در جریان این تجمع شماری از معلمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون جز سرکوب و زندان پاسخی به خواست ها ومطالبات معلمان نداده است .محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران، به ۷ سال و نیم زندان، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق و شش تن دیگر از بازداشت شدگان این تجمع نیز به ۹ ماه زندان و جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح‌الله مردانی، علی‌اکبر باغبانی، بختیار عارفی و محمد ثانی از دیگر فعالان صنفی معلمان نیز هم پیشتر و به زندان یا تبعید محکوم شده‌اند.عباس واحدیان و محمدصالح شکری نیز هفته گذشته در مشهد و سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمن حمایت از اعتصاب معلمان و خواسته ها و مطالبات آنها ،از همه دانشجویان ودانش آموزان دعوت میکند  به اعتصاب معلمان پیوسته وازمطالبات آنها حمایت بکنند .
سازمان اتحادفدائیان کمونیست برآن است که تحقق خواست های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی توده های زحمتکش مردم  ازجمله معلمان کشور،جزازطریق اتحاد صفوف مبارزاتی آنها دربرابر نظام حاکم ومافیای قدرت وثروت میسر نمیباشد. تلاش برای ایجاد ارگانهای صنفی ، سیاسی و طبقاتی و کانون ها و محافل مبارزاتی ، هسته ها و کمیته های کارخانه ، شوراهای محلات ،مدارس ومراکز آموزشی و غیره یک وجه از ملزومات اتحاد و یکپارچگی و متحد شدن است واتحاد این تشکلها درجبهه ای انقلابی وسراسری  برای سرنگونی  نظام ارتجاعی حاکم و برقراری ساختاراقتصادی واجتماعی نوین مبتنی برشوراهای محل کار وزیست  وجه دیگر آن است . معلمان، کارگران و زحمتکشان بخوبی میدانند که پیوند مبارزاتی زیر چتر جبهه ای انقلابی و نیرومند ازضروریات فوری گسترش مبارزه و تحقق خواست های اقتصادی،سیاسی وفرهنگی محسوب میشود . امید به پیروز را باتلاش درجهت ایجاد تشکلهای مخفی وعلنی و سازماندهی جبهه ای انقلابی ومشترک پیوند بزنیم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی      برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  22 مهر 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »