فهرست

تکه بزرگش زیر لحاف است اما! حقا تا اینجا هم که اززیرلحاف بیرون زده  چیز کمی نیست

پس از افشای کاغذهای محرمانهٔ سفارت آمریکا در تهران، فضا پر از حدس‌وگمان‌هایی شد در این باره که نمی‌خواهند شرح گفتگوهای آبان تا بهمن ۵۷ بهشتی و موسوی اردبیلی با مقامهای آمریکایی را منتشر ‌کنند. ”شهید مظلوم“ سخنگوی پانزده‌خردادی‌ها بود اما تندروترین آنها نبود (علی امینی در یادداشت‌های بهمن ۵۷ می‌نویسد بهشتی به او گفت آقای خمینی بهتر است تا تدارک مقدمات به ایران برنگردد). درهرحال، تعهدش جان کلام حرفی بود که آیت‌الله در پاریس می‌زد: چپ اگر توطئه کند (یعنی در اسرع وقت) سرکوبی خواهد شد، حکومت ما به شوروی گرایش نخواهد یافت، روابط حسنه با آمریکا و فروش نفت به بازار آزاد ادامه خواهد یافت و کذا!!
اکنون که با انتشار بخشی ازاسناد محرمانه وزارت خارجه  و انگلیس تق اش درآمده است که آقایان  قبل از انقلاب  چه مذاکراتی داشته اند و چه قول وقرارهائی باهم گذاشته اند  و چرا آمریکا این بار نیز درهراس از چپ و کمونیستها  به سرکارآمدن رژیم خمینی یاری رساند  واقعا همه را بویژه آنهائیراکه  ازامام ضد امپریالیست دفاع میکردند و یا  آنهائیرا که هنوز به کرامات عمو سام چشم دوخته اند انگشت به دهان کرد. زیدی میگفت : حالا صبرکنید تیکه بزرگش زیر لحاف است . گفتم برادر  تا همینجا هم که بیرون زده چیز کوچکی نیست! وا بحال روزی که آن بقیه اش هم اززیر لحاف عموسام بیرون بزند فکر میکنی این ملت نجیب ایران زهره ترک میشود ویابالاخره ترس اش میریزد؟

 


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »