اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

 تلویزیون برابری – درباره خیزش انقلابی جاری، راهکارهای گسترش جنبش و وظایف ما / میزگرد ششم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »