فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بالماسکه انتخابات

خسرو حامی – منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۱۳

ه باور جرج سانتیانا مردم اسیر احساسند و میتوان احساسات آنها را به سادگی برانگیخت ، مردمی که اندیشه نمیکنند ولی قدرت تغییر دارند . شاید معنایی دقیقتر از عوام فریبی برای پوپو لیسم نباشد ، فریب دادن عوام الناس که در بی خبری و ناآگای نگه داشته شده اند تا سلطه گران به روز مقتضی و وقت نیاز بتوانند بر موج احساساتشان سوار شده ، آنها را فریفته و از ملت لشگری در خدمت مقاصد و منافع خود بسازند . پوپولیسم روش شیادانه ای است بر این اساس که آنها بشی دلخواه و بعضا بسیار کوچک از واقعیت ها را به توده ها نشان میدهند . عدم آگاهی بزرگترین درد است عدم آگاهی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و طبقاتی در توده مردم ، قاطبه اجتماع را به حرکتی تبدیل میکند برای سواری و مهره ای برای بازی آنهایی که خوب میدانند و در بطن فساد و ستم حکومت یا شریک هستند یا عامل . حکومتها از بی سوادی اقتصادی توده مردم مانند یک ثروت ملی محافظت میکنند .

در این حال دمکراسی این مأمن جذاب به ملتی که در تمام لحظه ها و در تمام مدت قبل از انتخابات مقهور قدرت و سلطه بوده است این شأن و شخصیت و احترام و عزت کاذب را میدهد که بفرما شما انتخاب کن و حلاوت این رویا و سراب ” همه چیز به انتخاب شماست !! ” را چون شرنگی به لب تشنه ملت همیشه در محاق میریزد و فراموش میشود که این دمکراسی اگر چه به مردم حق انتخاب میدهد ولی به هیچ وجه آگاهی و علم درستی برای انتخاب به مردم ارائه نمیکند . نه تنها آگاهی درست و تمام واقعیت را به توده نشان نمیدهد بلکه با انواع شگردها و شعبده پوپولیسم حقایق را قلو شده و بزرگ برای مردم نمایش میدهند ، موج احساسات ملت را برمی انگیزند و به مسیری که خود میخواهند هدایت میکنند و بدا به حال ملتی که در زیر ستم و بردگی ، نه تنها آموزش و آگاهی درستی ندارند بلکه حافضه تاریخی هم ندارند .

 روسای جمهور در این نظام و تمامی سیستمهای کاپیتالیستی و توتالیتر فقط و فقط مامورینی برای اجرای اهداف و دستورات از پیش تعیین شده هستند و تمام کارهایی که باید در هر دوره انجام دهند از قبل مشخص گردیده و برای حفظ منافع نظام و طبقات حاکم و تتمیع اربابان شرقی و سیر نگه داشتن آمران غربی ، هر چه اراده کنند ، آنها مامور به انجام همان هستند .برای مثال بسیاری از طرحهای مخرب سپاه در زمینه آبخیز داری که امروز باعث خشکسالی و از بین رفتن دریاچه ها و نابودی کشاورزی در بخش های خاص شده ، عمری بیش از ۱۰ سال دارند ، یعنی سه دوره ریاست جمهوری فقط در خدمت اجرای همین اهداف سپاه و کلیت نظام و سردمداران آن بوده است .

 برای مثال احمدی نژاد ، کسی که حافظه تاریخی نه چندان دورمان یاری کند ، در دوران ماموریت او تمامی اوامر و مطامع نظام چه از برداشتن سوبسد ، گسترش بخش خصولتی ، تحمیق مردم با چندرغاز یارانه ، افزایش نهاده ها و کالاها ، ایجاد تنشهای هدفمند در منطقه و جهان و سرکوب مخالفان و….. بطور کامل انجام شد . این افراد همگی مزدور نظامند نه دوست ملت و مردم ، در بخش جذاب و مهیج کارهای این افراد بالاخص احمدی نژاد افشاگری های دلبرانه به چشم میخورد ، اما باید دانست که در پوپولسیم افشاگری یعنی روغن ریخته را نذر امامزاده کردن و سوء استفاده کردن از آبروی قبلا ریخته بین مردم ، که رازهای لو رفته و اطلاعات سوخته را به عنوان افشاگری به ملت قالب میکنند و گرنه شرح دروغگویی و دزد بودن این نظام دزد سالار بر کسی پوشیده نیست که هیچ ، در این چهل و اندی سال با هزاران شاهد و گواه و سند بر همگان معلوم شده است . دراین جشن بالماسکه انتخابات مزدوران نظام ماسک های زیبا و مهیج و رنگارنگی از بشر دوستی و مردمی بودن به چهره زده اند ، هوشیار باشید که در پایان جشن شام این مهمانی ، ما ملت فریب خورده خواهیم بود .

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ که سالهاست با گله آشناست

خسرو حامی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »