اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

آنچه یک انقلابی باید در مورد محیط زیست بداند

سخنرانی رفیق فرخ جعفری در زوم ایران شورا تحت عنوان:آن چه یک چپ انقلابی باید از بحران محیط زیست بداند.۵ مارس ۲۰۲۱
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »