اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حداقل دستمزد شورای عالی، ضدکارگری کار و افزایش سرسام آور قیمتهای مایحتاج اولیه

 

شورای عالی کار که یک نهاد ضد کارگری محسوب میشود اواخرسال گذشته، بدون توجه به روند سطح افزایش سرسام آور قیمت کالاهای معیشتی و بدون توجه به اعتراضات گسترده توده های کارگر وزحمتکش به سطح پائین دستمزدها، تصمیم گرفت  400000هزار تومان به سطح دستمزدهای حد اقل اضافه کند. براساس این تصمیم  سقف حد اقل حقوق ها ازیک میلیون و112 هزارتومان  به یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان افزایش یافت.

درآن زمان اعضای شورای عالی کار مدعی بوده اند که افزایش سالانه حداقل دستمزد ها براساس تعیین سبد معیشت خانوار و سطح تورم تعیین میگردد.علاوه برنادرست بودن تعیین سقف حداقل دستمزدها برمبنای تورم ، که عملا سطح دستمزد ها را ثابت نگهمیدارد .وعلاوه براینکه سطح حداقل دستمزدها دربازار کار ایران بدلیل نبود تشکلهای کارگری و ممنوعیت فعالیت سندیکائی از حداقلهای رایج در بسیاری از کشورهای همجوار ایران پائین تراست . باوجود این نهاد ضد کارگری شورای عالی کار ازرعایت آنچه که خود ادعا مکرد  نیز سرباز زد.اگر درنظر بگیریم که  دراوایل سال 98 طبق  اعلام اداره آمار نرخ تورم نسبت به سال گذشته  گذشته 42 درصد افزالیش  داشته است.و طبق برآورد کمیته  دستمز  حداقل سبد معیشت یک خانوار سه ونیم نفره، درهمان زمان، سه میلیون و 760 هزارتومان میباشد ودرحالیکه تشکلهای کارگری  میزان حداقل دستمزد را 5میلیون تومان اعلام کرده بودند.اما شورای عالی ضد کارگری کار، با اعلام یک میلیون 570 هزارتومان عملا فرمان درفقر ونداری نگهداشتن کارگران را صادر  ودست کارفرماهای دولتی و بخش خصوصی را در تشدید استثمار و بی حقوق کارگران باز گذاشتند و این درحالی است که زیر سایه سرنیزه سرکوب  کارفرماها از پرداختن بموقع این دستمزدهای ناچیز نیز سرباز میزنند.

اکنون درفاصله تنها سه ماه اززمانی که  مبلغ ناچیزی به  حد اقل دستمزد ها اضافه شده است  قیمت مایحتاج اولیه بیش از دوبرابر ودرمواردی چندین برابر  نسبت به  اواخر اسفند 97 و اوائل فروردین 98 افزایش یافته است. آخرین آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نشان میدهد که  تنها دراردیبهشت ماه  تورم  مایحتاج اولیه به هشتاد و دو درصد رسیده است  نسبت به ماه مشابه سال گذشته  خوراکیها وآشامیدنیها   53 درصد افزایش داشته است  دربرخی استانها از صد نیز گذشته است . بیشترین افزایش قیمتها  نظیر پیاز 306 درصد  گوجه فرنگی و سیب زمینی که اقلام عمده مصرفی میلیونها کار گر و زحمتکش است  بترتیب 241 و 247 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است  . شکر ،گوشت  و نظایر اینها نیز بیش از صد درصد افزلیش قیمت را در پی داشته است.

و این افزایش قیمت ها  با سرعت سرساو آوری ادامه دارد  بادرنظر گرفتن بیکاری گسترده جوانان خانواده های کارگری و زحمتکش و وسطح اشتغال بسیار پائین و محدود زنان  ادامه این روند یعنی افزایش مدام قیمت مایحتاج اولیه   حداقل دستمزد ثابت  1500000هزارتومانی  اوضاع طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه را ازاین که هست رو به فلاکت بیشتری خواهد راند. اکنون با توجه به تشدید تضاد بین امپریالیسم آمریکا ورژیم سرکوبگر حاکم برایران  دزدی و فساد گسترده دردستگاه های  متعدد دستگاه دولتی  و ناتوانی رژیم درمقابله با تشدید تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی ناشی از تهدیداد طرفین درحالیکه دست چپاولگران را در بالاکشیدن ثروت عمومی  و اختلاس و دزدیهای کلان بازگذاشته است  به افزایش فقر ونداری بیشتر اکثریت محروم جامعه افزوده و رژیم راه چاره ای جز تامین مخارج عظیم دستگاه های سرکوبگر خود درایران و منطقه ،از معیشت مردم ندارد رژیم برای تامین این هزینه ها است که روز به روز قیمت کالاها و خدمات عمومی را افزایش میدهد  مبارزه برای افزایش دستمزد ها را سرکوب میکند و هرگونه فعالیت سندیکائی و تشکل و تحزب کارگران وسایر مزدبگیران را ممنوع و فعالین آنها را زندانی میکند . درچنین شرایطی  اتحاد صفوف کارگران وزحمتکشان  برای گسترش مبارزه  برای  افزایش پایه دستمزدها و تامین اجتماعی همه شمول میتواند  صفوف آنها را برای مبارزات تعرضی گسترده برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی شان یاری رساند.

یدی شیشوانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »